ИВАЙЛО НЕНОВ ЙОТОВ

Представляващ във - 6 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ГРОУТ - 4 | ООД | Тетевен | Действащ Управител
2 НИКА ИНВЕСТМЪНТ | ООД | Тетевен | Действащ Управител
3 ГРОУТ - 3 | ООД | Тетевен | Замразен Управител
4 ГРОУТ - 62 | ООД | Тетевен | Замразен Управител
5 НИЦА ТРЕЙД | ООД | Тетевен | Замразен Управител
6 ЦАНКА НЕНОВА - ИВАЙЛО 91 - ИВАЙЛО НЕНОВ | ЕТ | Тетевен | Замразен Управител

Собственост във - 6 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 50.00% ГРОУТ - 4 | ООД | Тетевен | Действащ Съдружник
2 50.00% НИКА ИНВЕСТМЪНТ | ООД | Тетевен | Действащ Съдружник
3 100.00% ЦАНКА НЕНОВА - ИВАЙЛО 91 - ИВАЙЛО НЕНОВ | ЕТ | Тетевен | Замразен Физическо лице търговец
4 50.00% ГРОУТ - 62 | ООД | Тетевен | Замразен Съдружник
5 50.00% НИЦА ТРЕЙД | ООД | Тетевен | Замразен Съдружник
6 50.00% ГРОУТ - 3 | ООД | Тетевен | Замразен Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 5 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.