ИВАН АНТОНОВ ЗАХАРИЕВ

Представляващ във - 7 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АГРОЕКО - ИНВЕСТ | ЕООД | Варна | Действащ Управител
2 ДОМИНУС ОЛЕУМ | ООД | Бозвелийско | Действащ Управител
3 ДОМИНУС ОЛЕУМ ГРУП | ЕООД | Варна | Действащ Управител
4 КИЗ ТРЕЙД | ООД | Варна | Действащ Управител
5 ЕВРО ФЛАЙТ - ИВАН ЗАХАРИЕВ | ЕТ | Варна | Замразен Управител
6 МЕДИКЕР КОЗМЕТИКС | ООД | Варна | Замразен Управител
7 ПЕРСЕЙ ИНЖЕНЕРИНГ | ООД | Варна | Замразен Управител

Собственост във - 6 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ДОМИНУС ОЛЕУМ ГРУП | ЕООД | Варна | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 100.00% АГРОЕКО - ИНВЕСТ | ЕООД | Варна | Действащ Едноличен собственик на капитала
3 10.00% КИЗ ТРЕЙД | ООД | Варна | Действащ Съдружник
4 100.00% ЕВРО ФЛАЙТ - ИВАН ЗАХАРИЕВ | ЕТ | Варна | Замразен Физическо лице търговец
5 50.00% ПЕРСЕЙ ИНЖЕНЕРИНГ | ООД | Варна | Замразен Съдружник
6 1.00% МЕДИКЕР КОЗМЕТИКС | ООД | Варна | Замразен Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 3 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.