ИВАН АСЕНОВ АТАНАСОВ

Представляващ във - 5 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АЦК | ООД | София | Действащ Управител
2 ЕКОТРАНЗИТ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | Действащ Управител
3 РЕС ПРОЕКТИ | АД | София | Действащ Представител
4 ФОНДАЦИЯ ИНСТИТУТ ЗА НОВ ИКОНОМИЧЕСКИ НАПРЕДЪК | Фондация | София | Действащ Председател
5 ЦЕМ КОНСУЛТ | ООД | София | Действащ Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 РЕС ПРОЕКТИ | АД | София | Действащ Съвет на директорите
2 СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН ГОЛФ КЛУБ ЛАЙТХАУС | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
3 ФОНДАЦИЯ ИНСТИТУТ ЗА НОВ ИКОНОМИЧЕСКИ НАПРЕДЪК | Фондация | София | Действащ Управителен съвет

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 34.00% ЦЕМ КОНСУЛТ | ООД | София | Действащ Съдружник
2 25.00% ЛЮЛИН ПРОПЪРТИС | ООД | София | Прекратяване на търговската дейност Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 4 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.