ИВАН БЛАГОЕВ МИХАЙЛОВ

Представляващ във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 НАЦИОНАЛЕН ФЕН КЛУБ ЧЕРНО МОРЕ ВАРНА | Сдружение | Варна | Действащ Председател
2 СПОРТЕН КЛУБ ПО БОКС ЧЕРНО МОРЕ УЛТРАС 1913 | Сдружение | Варна | Действащ Председател
3 ТРАКАТА РИБАРСКА КООПЕРАЦИЯ | Кооперация | Варна | Замразен Председател

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 НАЦИОНАЛЕН ФЕН КЛУБ ЧЕРНО МОРЕ ВАРНА | Сдружение | Варна | Действащ Управителен съвет
2 СПОРТЕН КЛУБ ПО БОКС ЧЕРНО МОРЕ УЛТРАС 1913 | Сдружение | Варна | Действащ Управителен съвет
3 ТРАКАТА РИБАРСКА КООПЕРАЦИЯ | Кооперация | Варна | Замразен Управителен съвет