ИВАН ДЕЛЧЕВ ПАРАДОВ

Представляващ във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ДЕРОНИ | ООД | Хасково | Действащ Управител
2 ЕДОНИ | ООД | Хасково | Замразен Управител

Собственост във - 7 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 31.00% ДЕРОНИ | ООД | Хасково | Действащ Съдружник
2 30.59% КОНКОРДИА | ООД | Варна | Действащ Съдружник
3 29.18% КОНКОРДИА БУРГАС | ООД | Бургас | Действащ Съдружник
4 26.06% ИРИДА - ЕКСПРЕС | ООД | Пловдив | Действащ Съдружник
5 22.94% ОПТИМО | ООД | София | Действащ Съдружник
6 22.50% ТРАЯНА АГРО | ООД | Стара Загора | Действащ Съдружник
7 4.16% КАМЕНЕЦ - КАЗАН ТОПРА | ДЗЗД | гр. Хасково | Замразен Съдружник

Действителен Собственик във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ЕДОНИ | ООД | Хасково | Замразен Действителен собственик, физическо лице
2 ЕДОНИ | ООД | Хасково | Замразен Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

Понастоящем в съдружие със: 47 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата дял съдружник в дружество
38% РУСЮ ГЕОРГИЕВ ДЕЛЧУНКОВ ДЕРОНИ
32,94% РУСЮ ГЕОРГИЕВ ДЕЛЧУНКОВ КОНКОРДИА
31% БОЯН СТЕФАНОВ ТОКОВ ДЕРОНИ
30,59% БОЯН СТЕФАНОВ ТОКОВ КОНКОРДИА
29,88% РУСЮ ГЕОРГИЕВ ДЕЛЧУНКОВ КОНКОРДИА БУРГАС
29,18% БОЯН СТЕФАНОВ ТОКОВ КОНКОРДИА БУРГАС
26,24% РУСЮ ГЕОРГИЕВ ДЕЛЧУНКОВ ИРИДА - ЕКСПРЕС
26,06% БОЯН СТЕФАНОВ ТОКОВ ИРИДА - ЕКСПРЕС
24,12% РУСЮ ГЕОРГИЕВ ДЕЛЧУНКОВ ОПТИМО
22,94% БОЯН СТЕФАНОВ ТОКОВ ОПТИМО
22,60% РУСЮ ГЕОРГИЕВ ДЕЛЧУНКОВ ТРАЯНА АГРО
22,50% ДИМИТЪР СТОЯНОВ АНГЕЛИНОВ ТРАЯНА АГРО
22,50% БОЯН СТЕФАНОВ ТОКОВ ТРАЯНА АГРО
11,76% ГАЛИНА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА КОНКОРДИА БУРГАС
11,26% НИКОЛАЙ ПЕТКОВ КОЛЕВ ИРИДА - ЕКСПРЕС
10,38% ГАЛИНА РУСЕВА ДЕЛЧУНКОВА ИРИДА - ЕКСПРЕС
9,90% СТОЯН ПЕЙЧЕВ СТОЯНОВ ТРАЯНА АГРО
5,88% ГАЛИНА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА КОНКОРДИА
5% ДЕНИЦА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА ОПТИМО
5% ТЕОДОРА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА ОПТИМО
5% ТАТЯНА БОЯНОВА ТОКОВА ОПТИМО
5% ГАЛИНА РУСЕВА ДЕЛЧУНКОВА ОПТИМО
5% ДАНИЕЛ РУСЕВ ДЕЛЧУНКОВ ОПТИМО
5% МАРИЯНА БОЯНОВА КИРЯКОВА ОПТИМО
4,32% ВОЛТА - М КАМЕНЕЦ - КАЗАН ТОПРА
4,16% ГРИГОР ТИХОМИРОВ ГЬОКОВ КАМЕНЕЦ - КАЗАН ТОПРА
4,16% СТАНИМИР ГРУДЕВ ЧОБАНОВ КАМЕНЕЦ - КАЗАН ТОПРА
4,16% АНТОН ДИМИТРОВ БОРИСОВ КАМЕНЕЦ - КАЗАН ТОПРА
4,16% КРАСИМИР АЛДИНОВ МОЧУКОВ КАМЕНЕЦ - КАЗАН ТОПРА
4,16% ЕВГЕНИЯ МЛАДЕНОВА ХАДЖИЕВА КАМЕНЕЦ - КАЗАН ТОПРА
4,16% АНГЕЛ ИВАНОВ ЧИЛИКОВ КАМЕНЕЦ - КАЗАН ТОПРА
4,16% АЙШЕ ФАРАДИН АТАМАН КАМЕНЕЦ - КАЗАН ТОПРА
4,16% ЗЛАТКА ВЕСЕЛИНОВА УЗУНОВА КАМЕНЕЦ - КАЗАН ТОПРА
4,16% АНЕЛИЯ ЕВТИМОВА ХАДЖИЕВА КАМЕНЕЦ - КАЗАН ТОПРА
4,16% МАРТА ПЕТКОВА НИКОЛАЕВА КАМЕНЕЦ - КАЗАН ТОПРА
4,16% БОРИСЛАВ ТОДОРОВ КИЛФАНОВ КАМЕНЕЦ - КАЗАН ТОПРА
4,16% ЗЛАТКО ВАСИЛЕВ ЯНЕВ КАМЕНЕЦ - КАЗАН ТОПРА
4,16% НИКОЛАЙ СТОЙЧЕВ ЖУКОВ КАМЕНЕЦ - КАЗАН ТОПРА
4,16% ВАСИЛКА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА КАМЕНЕЦ - КАЗАН ТОПРА
4,16% ИРЗА АЛИЕВ ИРИЗОВ КАМЕНЕЦ - КАЗАН ТОПРА
4,16% ГЮЛЮМСЕР ШАБАНАЛИ СОЙУТЮРК КАМЕНЕЦ - КАЗАН ТОПРА
4,16% РАМАДАН ОСМАН ПАРАПАН КАМЕНЕЦ - КАЗАН ТОПРА
4,16% ТЕНЧО ЖЕЛЕВ ХРИСТОЗОВ КАМЕНЕЦ - КАЗАН ТОПРА
4,16% ПЛАМЕН КОЛЕВ МИТЕВ КАМЕНЕЦ - КАЗАН ТОПРА
4,16% ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ СИМЕОНОВ КАМЕНЕЦ - КАЗАН ТОПРА
4,16% ФИЛИП ГЕОРГИЕВ ВРИГАЗОВ КАМЕНЕЦ - КАЗАН ТОПРА
4,16% АНТОН МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДРОВ КАМЕНЕЦ - КАЗАН ТОПРА