ИВАН ЯНЕВ КУМАНОВ

Представляващ във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ИВАН КУМАНОВ | ЕТ | Стара Загора | Действащ Управител
2 КОХ - 2002 | ООД | Стара Загора | Замразен Управител
3 КОХ - КУМАНОВИ И СИЕ | СД | Стара Загора | Замразен Лице, на което е възложено управлението
4 КОХ - КУМАНОВИ И СИЕ | СД | Стара Загора | Замразен Представител

Собственост във - 3 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ИВАН КУМАНОВ | ЕТ | Стара Загора | Действащ Физическо лице търговец
2 60.00% КУМАНОВ ДЕН РОЖДЕН | ООД | Стара Загора | Действащ Съдружник
3 90.00% КОХ - 2002 | ООД | Стара Загора | Замразен Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 2 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.