ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

Представляващ във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БЕЛКОР ХОЛИДЕЙ | ЕООД | Годеч | Замразен Управител

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 0.83% ПРОМАР | ООД | Варна | Действащ Съдружник
2 100.00% БЕЛКОР ХОЛИДЕЙ | ЕООД | Годеч | Замразен Едноличен собственик на капитала

Понастоящем в съдружие със: 31 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата дял съдружник в дружество
35% СДРУЖЕНИЕ МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ПРОМАР
30% МАРОУШЪН ШИПМЕНИДЖМЪНТ (КИПЪР) ЛИМИТЕД ПРОМАР
1,67% НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОЛЕВ ПРОМАР
1,67% ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ ПРОМАР
1,67% ГЕОРГИ ГАНЧЕВ ТОДОРОВ ПРОМАР
1,67% ТИХОМИР КОСТОВ ИВАНОВ ПРОМАР
1,67% ВЪРБАН СТЕФАНОВ НИКОЛОВ ПРОМАР
1,67% ХИТКО МАРИНОВ ТОДОРОВ ПРОМАР
1,67% ХРИСТИНА ПЛАМЕНОВА СЪБЕВА ПРОМАР
1,67% ПАНАЙОТ ХРИСТОВ ПАНАЙОТОВ ПРОМАР
1,67% ПЕТЪР ТОДОРОВ ТОДОРОВ ПРОМАР
1,67% АНГЕЛ ТОМОВ АНГЕЛОВ ПРОМАР
1,67% ЛИДИЯ ХАРИ КАПОНОВА ПРОМАР
1,67% АТАНАС СТОЙЧЕВ АТАНАСОВ ПРОМАР
1,67% КУРТИ ИВАНОВ КУРТЕВ ПРОМАР
0,83% ДЕЛИЦА ГЕОРГИЕВА ЦОНЕВА ПРОМАР
0,83% ИВАН ВЕЛКОВ ИВАНОВ ПРОМАР
0,83% ИВАНКА ДОБРЕВА ДИМИЕВА ПРОМАР
0,83% РУМЕН ДАМЯНОВ ДИМИТРОВ ПРОМАР
0,83% БИЛЯНА ВАСИЛЕВА АНДОНОВА ПРОМАР
0,83% ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ ПРОМАР
0,83% ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ЦОНЕВА ПРОМАР
0,83% ВАНЯ ДОБРЕВА КУЗМАНОВА ПРОМАР
0,83% АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ МИРОВ ПРОМАР
0,83% КРАСЕН ЖЕЛЕВ ГЕОРГИЕВ ПРОМАР
0,83% МАРИЯ ЯНЕВА ЦАНОВА ЯНА ДИМИТРОВА ЦАНОВА ПРОМАР
0,83% ЖЕНИ ДИМИТРОВА ХРИСТОВА ПРОМАР
0,83% МАРИЯНА АТАНАСОВА НЕДЕЛЧЕВА ПРОМАР
0,56% ВЕЛИЧКА РОЕВА АТАНАСОВА ПРОМАР
0,56% ЮЛИЯНА ПЕТРОВА АТАНАСОВА ПРОМАР
0,56% АЛБЕНА ПЕТРОВА АТАНАСОВА ПРОМАР