ИВАН НЕНОВ НАНЕВ

Представляващ във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ЕВЪР ПАРК | ЕООД | Пловдив | Действащ Управител
2 ИВАН НЕНОВ НАНЕВ | Физическо лице - субект на Булстат | гр. Пловдив | развиващ дейност управляващ

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ АСОЦИАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ПЛОВДИВ | Сдружение | Пловдив | Действащ Управителен съвет

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ГЛОБЪЛ ФАН | ЕООД | Пловдив | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 100.00% ЕВЪР ПАРК | ЕООД | Пловдив | Действащ Едноличен собственик на капитала