ИВАН ПАВЛОВ ИВАНОВ

Представляващ във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ИВАН ИВАНОВ - ФЕН АРТ | ЕТ | Кюстендил | Замразен Управител

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ИВАН ИВАНОВ - ФЕН АРТ | ЕТ | Кюстендил | Замразен Физическо лице търговец
2 0.26% ОСОГОВО ТРАНСПОРТ | ООД | Кюстендил | Замразен Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 182 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата дял съдружник в дружество
32,12% МИЛЧО АТАНАСОВ ХРИСТОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
21,13% ГАЛИНА МИХАЙЛОВА БОБОШЕВСКА - ЦОНЕВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ГРИГОР ТОДОРОВ ИВАНОВСКИ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ОЛЕГ ИВАНОВ ХРИСТОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ДРАГАН БОРИСОВ ДИМИТРОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ПЛАМЕН БОРИСОВ ЗАРЕВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ТЕМЕНУГА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ЙОРДАН СИМЕОНОВ ЗЛАТКОВСКИ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% АНГЕЛ ИЛИЕВ АНГЕЛОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% СТЕФАН ХРИСТОВ КРУМОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% НИКОЛАЙ БОРИСОВ НИКОЛОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ИВАНКА СТРАХИЛОВА МИХАЙЛОВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% КРЕМКА СВЕТОСЛАВОВА ВЕЛИНОВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ЕВЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ НЕДЕЛКОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ЙОРДАН БОНЕВ МАНАСИЕВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% МИЛЧО КИРИЛОВ БАЧЕВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% КОЛЬО ГРОЗДАНОВ МИТЕВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% СНЕЖАНА ИВАНОВА ГЛАВЕВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ЦВЕТАНКА ВЛАДИМИРОВА МАРКОВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ТЕМЕНУЖКА ГЕОРГИЕВА ДЖАГАЛОВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ОГНЯН МИЛАНОВ КИТАНОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% РАЙЧО ДАВИДКОВ КОСТОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ГЕРГАНА ДИМИТРОВА МИЛКОВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ХРИСТО ИЛИЕВ МАНОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ОЛГА СТАНКЕВА ВЕЗЕНКОВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ГАНЧО ДРАГАНОВ МАТУСКИ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ИВАН БОЯНОВ КОТЕВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ЙОРДАН СИМЕОНОВ МИТЕВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% СТАНКА КИРИЛОВА МИХАЙЛОВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% БОНЕ КИРИЛОВ ДОНЧЕВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ВЕНЦИСЛАВ КОСТАДИНОВ БОЙКОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ЗДРАВКО КИРИЛОВ ПЕТРОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% РАДКА КИРИЛОВА СТОЕВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ГЕОРГИ КИРИЛОВ МАНОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ИВАН СИМЕОНОВ ИВАНОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ВАСИЛ ПЕТРОВ ИСПОРСКИ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ВАСКО ГЕОРГИЕВ БУМБАРСКИ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ЛАЛКА ДИМИТРОВА ЦОЦУМАНСКА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ПАВЕЛ КРУМОВ ШАРЕНКОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ВАЛЕНТИН ЖИВКОВ ЙОРДАНОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ВАСИЛ БОРИСОВ ЛАПЕВСКИ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ГЕОРГИ СЛАВЕВ ГЕОРГИЕВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% БОЙКА РАЙЧОВА РАКОВСКА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% СТАНКО НИКОЛОВ ИВАНОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ПЕТЪР ЦАНКОВ СОТИРОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ИВО ПЕТРОВ СТОИЦОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ВЛАДИМИР ТОДОРОВ МАРКОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% МЛАДЕН ЛЮБЕНОВ ДЕСПОДОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ТОДОР БОЖИДАРОВ ХРИСТОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% СТАНКА ИЛИЕВА ПЕТРОВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ШАНКО ДИМИТРОВ УКАЛСКИ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ГЕОРГИ ЕВГЕНИЕВ СТАНЧЕВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ДАРИНЧО ЖИВКОВ ЯНЕВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ГЕНЧО ДИМИТРОВ РУСИМОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ЦВЕТАН ЯНКОВ НИКОЛОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ДИМЧО ДРАГАНОВ ТАСКОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ДИМИТЪР ИВАНОВ МИЛЕНОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ВАСИЛКА ИВАНОВА КАШКИНА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ХРИСТО ДИМИТРОВ БУМБАРСКИ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ИЛЧО МЕТОДИЕВ МИРЧЕВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% КРУМ ДОБРИНОВ АТАНАСОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% НИКОЛА ВАНЧЕВ ПУПУЛСКИ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% РУМЯН ВИТАНОВ СИМЕОНОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ДИМИТЪР ВАСИЛОВ ЧАМОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ГЕОРГИ СТОЙНЕВ ШИРИПАРСКИ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ЛЮДМИЛА СТОЙНЕВА АЛЕКСАНДРОВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ЦВЕТА ЙОРДАНОВА КАРПУЗОВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% МИРЧО ДОБРЕНОВ СТОЕВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ЙОРДАН ВИДИНОВ СТОЯНОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ГЕОРГИ ДОБРЕВ СИМЕОНОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ДРАГАН АКСЕНТИЕВ СТАНЧЕВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ВАСИЛКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ВАСИЛКА НИКОЛАЕВА ДЖИНОВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ФИЛКА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% КРАСЕН БОЖИЛОВ ПОРОЖАНОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% СЛАВЧО МИРЧОВ МАЗГАРЕВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% СТОИЛ ПЕТРОВ КАЦАРСКИ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ТОДОРКА ЙОРДАНОВА МУЛЕВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ПАВЕЛ КИРИЛОВ АНГЕЛОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% СИМЕОН ХАРАЛАМПИЕВ МИТКОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% РОСЕН МЕТОДИЕВ АНДОНОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% БОРИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ТАНЯ СТОЙНЕВА ЕФЕНДИЙСКА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% МАРИЙКА СТОЙНЕВА АНДОНОВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ВАСИЛ ПАНТЕВ МАРКОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ВЕНКА СТОЙНЕВА ПАНОВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ЙОРДАН БОРИСОВ ДЖАГАЛОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ТЕМЕНУЖКА БОЯНОВА ЦВЕТКОВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% СТЕФАН БОЯНОВ ГРОЗДАНОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% МЕТОДИ РАЙЧОВ АНДОНОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ИЛИЯ ГАНЧОВ СИМЕОНОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% КИРИЛ ДИМИТРОВ АНДОНОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ИВАН СТАНИМИРОВ ПАНЕВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ МИРАЗЧИЙСКИ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% АТАНАСКА МЕТОДИЕВА ЙОРДАНОВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ТЕМЕНУЖКА ПАНАЙОТОВА ИВАНОВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ВАЛЕРИ ХРИСТОВ МОРАВСКИ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ИВАН МИЛЧЕВ НИКОЛОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ВЕНЕТКА МАКСИМОВА СТОИЛОВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ИВАЙЛО АТАНАСОВ ДАМЯНОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% РУМЕН ЙОРДАНОВ ЗАНЕВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ЛЮБОМИР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ПЛАМЕН ТАШКОВ СТОЙКОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ТЕМЕНУЖКА БОРИСОВА СМИЛЯНОВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ПЕТЪР АНГЕЛОВ ИЛИЕВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ЙОРДАН СТОЙНЕВ БАРУТЧИЙСКИ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% СИМЕОН МАРИНОВ СИМЕОНОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ДОБРИ СИМЕОНОВ СПАСОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ГЕОРГИ СТОЯНОВ МИТОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ИВАЙЛО СПАСОВ АСПАРУХОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ВАСИЛ ИВАНОВ ДАНЧОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ИВАЙЛО КРУМОВ ПЕНЕВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% АНАНИ МИХАЙЛОВ СТОЙНЕВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ПЛАМЕН ВАСИЛИЕВ БОНЕВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ РУБЛЕВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ДИМИТЪР СЛАВЧОВ ЦУЦУРАНОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ЕМИЛ ГРИГОРОВ ГОШЕВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ЛАТИНКА ЛАЗАРОВА СТЕФАНОВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ОГНЯН ГЕОРГИЕВ ДАВИТКОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% АТАНАС ДАМЯНОВ ИВАНОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ИВАН СТОЙНЕВ СТОИЛОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ГЮЛКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ЛИСАВЕТА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ЖИВКО СОТИРОВ ЦВЕТКОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% АНТОАНЕТА ИВАНОВА НАЙДЕНОВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ИВАН КРУМОВ ХРИСТОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ТОНЧЕ МЛАДЕНОВ КАРАМФИЛОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% СНЕЖАНКА ТОНЧЕВА РОКАНОВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ВЕЛИН СТОЙНЕВ ВЕЛИНОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ВАСИЛКА СПАСОВА ИЛИЕВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ДИМИТЪР ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ИВАН ХРИСТОВ ПОЛЕТИНСКИ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% СТОЯН КИРИЛОВ СЛАВОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЗАХАРИЕВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ВАСИЛ БОРИСОВ ВАСЕВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ ДЕЯНОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% РАДКА КИРИЛОВА МАНАСИЕВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% СИМЕОН ДИМИТРОВ БОЖКОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ЕЛКА РУМЕНОВА НАЙДЕНОВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ДЕТЕЛИН ЙОРДАНОВ КОЛЕШАНСКИ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ПЕТЪР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ИВАН НИКОЛОВ АНГЕЛОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ЕМИЛ ЙОРДАНОВ КЬОКАРОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% АНДОН КОСТАДИНОВ ТРАЙКОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% РАДКА КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ИВАН СТОЯНОВ СТАНОЙКОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ВИНКА ЙОРДАНОВА ДИНГИЛСКА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ФИДАНКА КИРИЛОВА СИМЕОНОВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ГЮРА ДИМИТРОВА СТАМЕНКОВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ЗОЯ ДИМЧЕВА ИЛИЕВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ВЕРГИЛ ДАВИТКОВ ИЛИЕВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ТАТЯНА ЛАЗАРОВА ИВАНОВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ЕЛЕНКА СТОЯНОВА ХРИСТОВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ДОБРА КРЪСТЕВА ЗЛАТКОВСКА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ВИДЕН ЙОРДАНОВ ЗАРКОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% НАТАША ПЕНЕВА ЯНКУЛОВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ДИМИТЪР АСЕНОВ ПАВЛОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ЕВЛОГИ ВЛАДИМИРОВ ГРИГОРОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ЙОРДАН БОРИСОВ АНДОНОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% РУМЕН МИТКОВ СТОЯНЧОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% МИРЧО БОЯНОВ ПЕТРОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% МИНКО НИКОЛОВ АЛЕКСАНДРОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ДИМИТЪР АСЕНОВ МИЦИН ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% БОЙКА СЛАВЕВА ДАВИДКОВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ЕЛЕНА КРУМОВА СТОИЧКОВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ТЕМЕНУЖКА СИМЕОНОВА ЙОРДАНОВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ЛЮБОМИР СТОЯНОВ АЛЕКСОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ИВАН КИРИЛОВ АРСОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ДИМИТЪР ЖИВКОВ СТАНКОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% СТОЙЧО ЗАХАРИЕВ РАДУЛСКИ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% МАРГАРИТА ЗДРАВКОВА ЙОРДАНОВА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЧЕКЕНСКИ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ВАНЧО КИРИЛОВ ПАРЛАПАНСКИ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% АНГЕЛ ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ ЧАМОВ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% ЛЮБОМИР МИРЧЕВ ГАДЖАЛСКИ ОСОГОВО ТРАНСПОРТ
0,26% КАТЕРИНА НИКИФОРОВА ИВАНОВСКА ОСОГОВО ТРАНСПОРТ