ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

Лицето се среща в Търговския Регистър и със следните имена:

ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА, ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА ЧОБАНОВА

Представляващ във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 САМЪР ГРУП | ООД | Варна | Действащ Управител
2 АНДРЕА 2013 | ДЗЗД | гр. Варна | развиващ дейност управляващ

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 50.00% САМЪР ГРУП | ООД | Варна | Действащ Съдружник
2 50.00% АНДРЕА 2013 | ДЗЗД | гр. Варна | развиващ дейност Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 2 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.