ИВО СПАСОВ ИВАНОВ

Представляващ във - 5 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ГОЯ 2022 | ООД | Пазарджик | Действащ Управител
2 ЛУДЖО | ЕООД | Пазарджик | Действащ Управител
3 ЛУДЖО ТЕКС | ЕООД | Пазарджик | Действащ Управител
4 ХЕВЪН 18 | ООД | Пазарджик | Действащ Управител
5 ЛУДЖО.БГ | ЕООД | Пазарджик | Замразен Управител

Собственост във - 5 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ЛУДЖО ТЕКС | ЕООД | Пазарджик | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 100.00% ЛУДЖО | ЕООД | Пазарджик | Действащ Едноличен собственик на капитала
3 90.00% ХЕВЪН 18 | ООД | Пазарджик | Действащ Съдружник
4 90.00% ГОЯ 2022 | ООД | Пазарджик | Действащ Съдружник
5 100.00% ЛУДЖО.БГ | ЕООД | Пазарджик | Замразен Едноличен собственик на капитала

Понастоящем в съдружие със: 2 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата дял съдружник в дружество
10% МАРИО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ ГОЯ 2022
10% МАРИО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ ХЕВЪН 18