ЯНА ЦВЕТАНОВА ВЛАЕВА

Лицето се среща в Търговския Регистър и със следните имена:

ЯНА ЦВЕТАНОВА ВЛАЕВА, ЯНА ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА

Представляващ във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 МИЛИОН УСМИВКИ | ЕООД | Варна | Замразен Управител

Собственост във - 1 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% МИЛИОН УСМИВКИ | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала

Действителен Собственик във - 18 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 КОРН ТРЕЙД | ЕООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
2 ТОНИ - М | ЕООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
3 БОРА ЕНЕРДЖИ | ЕООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
4 АГРО | ЕООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
5 АГРА | ЕАД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
6 ТЕРА ПРОТЕКТ | ЕООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
7 БОРА ИНВЕСТ | ЕООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
8 ЕЛИТ - 86 | ЕООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
9 БД АГРИ | ЕООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
10 КРИСТЕРА - АГРО | ЕООД | Девня | Действащ Действителен собственик, физическо лице
11 КЕХЛИБАР | ЕООД | Лясковец | Действащ Действителен собственик, физическо лице
12 ЕЙ ДЖИ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ | ЕООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
13 ДИАСВЕТ | ЕООД | Писанец | Действащ Действителен собственик, физическо лице
14 БД ФАРМ | ЕООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
15 СИЛК ГАЗ БГ | ЕООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
16 АГРО ОЙЛ КОНСУЛТ | ООД | Добрич | Действащ Действителен собственик, физическо лице
17 АРИС - АГРО | ЕООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
18 ГРУВЪР | ЕООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице