ЙОРДАН СТАНЧЕВ ЗАПРЯНОВ

Представляващ във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ВИТА - ЙОРДАН ЗАПРЯНОВ | ЕТ | Димитровград | Действащ Управител
2 ЖЕТ ЛОГИСТИК И КО | ООД | Димитровград | Действащ Управител

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ВИТА - ЙОРДАН ЗАПРЯНОВ | ЕТ | Димитровград | Действащ Физическо лице търговец
2 95.02% ЖЕТ ЛОГИСТИК И КО | ООД | Димитровград | Действащ Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 1 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата дял съдружник в дружество
4,98% ЕМИЛ ЗАХАРИЕВ ЕНЕВ ЖЕТ ЛОГИСТИК И КО