ЙОРДАНКА ДОЙНОВА ЯНАКИЕВА

Представляващ във - 8 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 КОРАЛ 2016 | ЕАД | Бургас | Действащ Представител
2 МИДИЯ ГРУП ХОЛДИНГ | АД | Бургас | Действащ Представител
3 МИДИЯ ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО | ЕООД | Бургас | Действащ Управител
4 МИДИЯ ПРОПЪРТИ | ЕАД | Бургас | Действащ Представител
5 ПОНТЕКО - МЕГА | ООД | Бургас | Действащ Управител
6 БУРГАСЦВЕТ - МИДИЯ | ДЗЗД | гр. Бургас | Замразен управляващ
7 МИДИЯ - 71 - МИЛА ДИМИТРОВА | ЕТ | Бургас | Замразен Прокурист
8 ПЛАНЕКС - МИС | ДЗЗД | гр. Бургас | Замразен управляващ

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 4 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 КОРАЛ 2016 | ЕАД | Бургас | Действащ Съвет на директорите
2 МИДИЯ ГРУП ХОЛДИНГ | АД | Бургас | Действащ Съвет на директорите
3 МИДИЯ ПРОПЪРТИ | ЕАД | Бургас | Действащ Съвет на директорите
4 ТЕРМОПЛАСТ | АД | Бургас | Действащ Съвет на директорите

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 50.00% ПОНТЕКО - МЕГА | ООД | Бургас | Действащ Съдружник
2 20.00% МИДИЯ ГРУП ХОЛДИНГ | АД | Бургас | Действащ Акционер

Действителен Собственик във - 6 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 МИДИЯ ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО | ЕООД | Бургас | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
2 МИДИЯ ПРОПЪРТИ | ЕАД | Бургас | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
3 ЗЛАТАРСКО - СМ | ЕООД | Бургас | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
4 МГР МЕНИДЖМЪНТ | ЕООД | Бургас | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
5 КОРАЛ 2016 | ЕАД | Бургас | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
6 ДИМИТСТРОЙ 43 | ООД | Бургас | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

Понастоящем в съдружие със: 3 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.