КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ГРИГОРОВА

Представляващ във - 10 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АГРИ КО 2016 | ЕООД | Гоце Делчев | Действащ Управител
2 ДАЙМАНТ БИ | ЕООД | София | Действащ Управител
3 ВИ ДЖИ ПРОДАКШЪН | ЕООД | Гоце Делчев | Замразен Управител
4 ВИ СБ | ЕООД | Гоце Делчев | Замразен Управител
5 ВИА АГРИ | ЕООД | Гоце Делчев | Замразен Управител
6 ВИА КВГ | ООД | София | Замразен Управител
7 КИИП | ООД | София | Замразен Управител
8 КИИП - 2 | ООД | София | Замразен Управител
9 КСКД | ООД | София | Замразен Управител
10 КСКД 1 | ООД | София | Замразен Управител

Собственост във - 13 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ДАЙМАНТ БИ | ЕООД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 100.00% АГРИ КО 2016 | ЕООД | Гоце Делчев | Действащ Едноличен собственик на капитала
3 50.00% БИЛДС В | ООД | Гоце Делчев | Действащ Съдружник
4 100.00% ВИА АГРИ | ЕООД | Гоце Делчев | Замразен Едноличен собственик на капитала
5 100.00% ВИ ДЖИ ПРОДАКШЪН | ЕООД | Гоце Делчев | Замразен Едноличен собственик на капитала
6 100.00% ВИ СБ | ЕООД | Гоце Делчев | Замразен Едноличен собственик на капитала
7 50.00% ВИА КВГ | ООД | София | Замразен Съдружник
8 50.00% КИИП - 2 | ООД | София | Замразен Съдружник
9 50.00% КСКД 1 | ООД | София | Замразен Съдружник
10 50.00% ДЕКТ | ООД | София | Замразен Съдружник
11 50.00% КСКД | ООД | София | Замразен Съдружник
12 50.00% КИИП | ООД | София | Замразен Съдружник
13 50.00% СКАУТСКИ СВЯТ | ООД | Гоце Делчев | Замразен Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 8 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.