КИНА ДЯНКОВА ИЛИЕВА

Собственост във - 1 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ДИВИГЕН | ЕООД | Бургас | Прекратяване на търговската дейност Едноличен собственик на капитала