КОСТАДИН ДИМИТРОВ ЯНЕВ

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 КОБИНА | АД | Кокаляне | Действащ Съвет на директорите

Собственост във - 5 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 78.00% КОБИНА | АД | Кокаляне | Действащ Акционер
2 8.00% БОН МАРИН ХОЛДИНГ | АД | Девня | Действащ Акционер
3 0.61% ЕКОЗОНА | АД | София | Действащ Акционер
4 11.76% ЦЕНТЪР ПО ОКЕАНСКО ИНЖЕНЕРСТВО | ООД | Варна | Замразен Съдружник
5 7.50% ЧЕРНОМОРСКИ ФЕРМИ | ООД | Бургас | Прекратяване на търговската дейност Съдружник

Действителен Собственик във - 4 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 КОБИНА | АД | Кокаляне | Действащ Действителен собственик, физическо лице
2 ЕР 2 | ЕООД | София | Замразен Действителен собственик, физическо лице
3 ФИОРЕ АРТ СТУДИО | ООД | София | Замразен Действителен собственик, физическо лице
4 САНИНВЕСТ ТРЕЙДИНГ | АД | Суворово | Замразен Действителен собственик, физическо лице

Понастоящем в съдружие със: 33 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата дял съдружник в дружество
60,24% СДРУЖЕНИЕ АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ - ЕКОРЕГИОНИ ЕКОЗОНА
46% БОН МАРИН ЮНИОН ЕООД БОН МАРИН ХОЛДИНГ
46% ЕМИЛ ДИМИТРОВ КАЙКАМДЖОЗОВ БОН МАРИН ХОЛДИНГ
22% МАРИАНА ИВАНОВА ЯНЕВА КОБИНА
5,85% РАДОСЛАВ МИЛЕВ КАЦАРОВ ЕКОЗОНА
5,09% АТАНАСКА ПЕТКОВА ЕКОЗОНА
5,09% КРИСТИЯН ГРИГОРОВ МИЛЕНОВ ЕКОЗОНА
4,68% ЕМИЛ АВРАМОВ КАЛО ЕКОЗОНА
4,58% АСЕН ЕМИЛОВ ДЮЛГЕРОВ ЕКОЗОНА
3,46% ТОДОР ДИМИТРОВ ШОПОВ ЕКОЗОНА
2,44% ГАНЧО ПЕТРОВ ПЕНЧЕВ ЕКОЗОНА
2,44% ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ ПАВЛОВ ЕКОЗОНА
2,04% ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ ЕКОЗОНА
0,76% МАРГАРИТА БОЕВА ЕКОЗОНА
0,46% БОРИС СИЛВЕСТРИЕВ МИЛЧЕВ ЕКОЗОНА
0,41% ТОДОР БОРИСОВ ПАТРИКОВ ЕКОЗОНА
0,38% КАЛИН КОСТОВ КЪНЧЕВ ЕКОЗОНА
0,37% СТОЯН НИКОЛОВ ЕКОЗОНА
0,25% ГЕОРГИ ПЕТКОВ ЕВСТАТИЕВ ЕКОЗОНА
0,25% РУМЕН ТЕОДОСИЕВ ВЕНКОВ ЕКОЗОНА
0,25% БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПЕТРОВ ЕКОЗОНА
0,25% ЕМИЛ АСЕНОВ ЗАХАРИЕВ ЕКОЗОНА
0,05% БОРИС СТЕФАНОВ СПИРОВ ЕКОЗОНА
0,04% МАЯ ВАСИЛЕВА ЕКОЗОНА
54,90% НИКОЛА ГРУДЕВ ДУКОВ ЦЕНТЪР ПО ОКЕАНСКО ИНЖЕНЕРСТВО
33,33% ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ПО МОРСКИ РЕСУРСИ ЦЕНТЪР ПО ОКЕАНСКО ИНЖЕНЕРСТВО
25% ТЕОДОР ХАРЛЕЙ СУИНДЕЛС ЧЕРНОМОРСКИ ФЕРМИ
20% ФРАНК ДЕЛБЕРТ МАЙКЪЛ ЧЕРНОМОРСКИ ФЕРМИ
15% КОНИДАК ООД - ГР.СОФИЯ ЧЕРНОМОРСКИ ФЕРМИ
10% БОН МАРИН ООД ЧЕРНОМОРСКИ ФЕРМИ
7,50% РЕСУРС - 93 ЕООД ГР.СОФИЯ ЧЕРНОМОРСКИ ФЕРМИ
7,50% АТАНАС ИВАНОВ ПОПОВ ЧЕРНОМОРСКИ ФЕРМИ
7,50% НИКОЛА ГРУДЕВ ДУКОВ ЧЕРНОМОРСКИ ФЕРМИ