КРАСИМИР ХРИСТЕВ ИСКИЛИЕВ

Представляващ във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 КРАСИМИР ИСКИЛИЕВ | ЕТ | Смолян | Замразен Управител
2 ТИКС | ЕООД | Смолян | Замразен Управител

Собственост във - 4 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 50.00% ИСКИЛИЕВ | ООД | Смолян | Действащ Съдружник
2 50.00% КОМП | ООД | Смолян | Действащ Съдружник
3 100.00% ТИКС | ЕООД | Смолян | Замразен Едноличен собственик на капитала
4 100.00% КРАСИМИР ИСКИЛИЕВ | ЕТ | Смолян | Замразен Физическо лице търговец

Понастоящем в съдружие със: 2 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.