КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ

Представляващ във - 5 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ГГЕ - ГРИЙН ЕНЕРДЖИ | ЕООД | София | Действащ Управител
2 ЛАЙФХОЛИК | ООД | София | Действащ Управител
3 ТГЕ - ТРАКИЯ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ | ООД | София | Действащ Управител
4 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | Политическа организация | гр. София | развиващ дейност управляващ
5 ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | Политическа организация | гр. София | Замразен управляващ

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | Политическа организация | гр. София | Замразен член на УС
2 ХИМКО | АД | Враца | Прекратяване на търговската дейност Надзорен орган в производството по несъстоятелност

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ГГЕ - ГРИЙН ЕНЕРДЖИ | ЕООД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 50.00% ЛАЙФХОЛИК | ООД | София | Действащ Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 1 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата дял съдружник в дружество
50% ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ ЛАЙФХОЛИК