КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЪРВАНОВ

Представляващ във - 5 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ДИ ЕНД ПИ СОЛАР | ООД | София | Действащ Управител
2 ЕЛ КОНСУЛТ ИНВЕСТ | ЕООД | София | Действащ Управител
3 НИК - ЕНЕРЖИ - 87 | ЕООД | София | Действащ Управител
4 ПИ ПАУЪР | ЕООД | София | Действащ Управител
5 БУЛКОМ - ГАЗ ЕООД | ЕООД | София | Замразен Управител

Собственост във - 7 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ПИ ПАУЪР | ЕООД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 100.00% ЕЛ КОНСУЛТ ИНВЕСТ | ЕООД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала
3 50.00% ДИ ЕНД ПИ СОЛАР | ООД | София | Действащ Съдружник
4 45.00% АЛАДИН 1784 | ООД | София | Действащ Съдружник
5 38.40% БГ ФУУДС ТРЕЙДИНГ ООД | ООД | София | Действащ Съдружник
6 50.00% БУЛКОМ - ГАЗ ЕООД | ЕООД | София | Замразен Съдружник
7 30.00% БИ ЕС ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ | ООД | София | Замразен Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 10 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.