КУМЕРИО АВСТРИЯ ГМБХ

Собственост във - 1 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 99.86% АУРУБИС БЪЛГАРИЯ | АД | Пирдоп | Действащ Акционер