ЛАРИСА КОПАЧИНСКИ

Действителен Собственик във - 17 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ПЛОВДИВ АУТО ПРОПЪРТИС | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
2 ВИТОША СПОРТС КАРС | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
3 ВИТОША АУТО ПРОПЪРТИС | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
4 ВИТОША МАУНТИН ВЮ | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
5 УЛТИМА 66 | ООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
6 ВИТОША АУТО ПРОПЪРТИС | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
7 РИНГ РОУД | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
8 ЗЕЛЕНА ПОЛЯНА | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
9 ИНД БРОКЕР | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
10 СУПЕРГА МОТОРС | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
11 ХАЙ БИЗНЕС ЦЕНТЪР /ХБЦ/ | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
12 ЗЕЛЕНА ПОЛЯНА | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
13 ИНД БРОКЕР | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
14 СУПЕРГА МОТОРС | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
15 ХАЙ БИЗНЕС ЦЕНТЪР /ХБЦ/ | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
16 ЛЮЛИН КАРС | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
17 ВИТОША АУТО | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
18 КЛАСИК КАРС БГ | ЕАД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
19 ЛЮЛИН КАРС | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
20 ВИТОША АУТО | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
21 ИНД ПРОПЪРТИС | АД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
22 ИНД ПРОПЪРТИС | АД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
23 ПЛОВДИВ АУТО ПРОПЪРТИС | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
24 КБЦ | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
25 ИНД ИММО | ЕООД | София | Замразен Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
26 РЕНТ ФОР ОЛ | ЕООД | София | Прекратяване на търговската дейност Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
27 РЕНТ ФОР ОЛ | ЕООД | София | Прекратяване на търговската дейност Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол