ЛИТАСКО СА

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 99.85% ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС | АД | Бургас | Действащ Акционер
2 49.00% СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ | ООД | София | Действащ Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 2 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.