ЛЮДМИЛА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

Представляващ във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ПРОДЖЕКТС ИНВЕСТМЪНТ МЕНИДЖМЪНТ | ЕАД | София | Действащ Представител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ПРОДЖЕКТС ИНВЕСТМЪНТ МЕНИДЖМЪНТ | ЕАД | София | Действащ Съвет на директорите
2 ХИДРОСТРОЙКОМПЛЕКТ 97 | АД | Хърлец | Действащ Съвет на директорите

Собственост във - 1 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ПРОДЖЕКТС ИНВЕСТМЪНТ МЕНИДЖМЪНТ | ЕАД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала

Действителен Собственик във - 4 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ГРИЙН ГАРДЪН СОЛЮШЪНС | ЕООД | Козлодуй | Действащ Действителен собственик, физическо лице
2 ГРИЙН ГАРДЪН СОЛЮШЪНС | ЕООД | Козлодуй | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
3 ХИДРОСТРОЙКОМПЛЕКТ 97 | АД | Хърлец | Действащ Действителен собственик, физическо лице
4 ХИДРОСТРОЙКОМПЛЕКТ 97 | АД | Хърлец | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
5 ДЕКО ТЕХНОЛОДЖИ | ЕООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
6 ДЕКО ТЕХНОЛОДЖИ | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
7 ТЪРГОВСКО - СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ | ООД | Враца | Замразен Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
8 ТЪРГОВСКО - СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ | ООД | Враца | Замразен Действителен собственик, физическо лице