МАЛИНА ГЕОРГИЕВА СТРАТИЕВА

Лицето се среща в Търговския Регистър и със следните имена:

МАЛИНА ГЕОРГИЕВА БАКАЛОВА, МАЛИНА ГЕОРГИЕВА СТРАТИЕВА

Представляващ във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 МАРИНЕР 2006 | ЕООД | Несебър | Действащ Управител
2 УЪРЛД ТРАВЕЛ | ЕООД | Несебър | Действащ Управител
3 УЪРЛД ТРАВЕЛ БГ | ЕООД | Бургас | Замразен Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 СДРУЖЕНИЕ БИЗНЕС АСОЦИАЦИЯ СЛЪНЧЕВ БРЯГ | Сдружение | гр. Бургас | развиващ дейност член на УС
2 СДРУЖЕНИЕ БУРГАСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ | Сдружение | гр. Бургас | развиващ дейност член на УС

Собственост във - 3 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% МАРИНЕР 2006 | ЕООД | Несебър | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 100.00% УЪРЛД ТРАВЕЛ | ЕООД | Несебър | Действащ Едноличен собственик на капитала
3 100.00% УЪРЛД ТРАВЕЛ БГ | ЕООД | Бургас | Замразен Едноличен собственик на капитала