МАРИАНА ПЕТКОВА ГОСПОДИНОВА

Представляващ във - 5 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИКА ПЛЮС | ООД | Велико Търново | Действащ Управител
2 ОЗАРЕНИЕ 2010 | ООД | Велико Търново | Действащ Управител
3 САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - ЖЕРАВ | ЕООД | Бяла | Действащ Управител
4 САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИКА - Д - Р МИРОСЛАВ КАРАМЕЛСКИ | ООД | Велико Търново | Действащ Прокурист
5 САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИЦИНСКА - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИКА | ООД | Велико Търново | Действащ Управител

Собственост във - 7 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 50.00% ОЗАРЕНИЕ 2010 | ООД | Велико Търново | Действащ Съдружник
2 40.00% САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 2М | ООД | Горна Оряховица | Действащ Съдружник
3 40.00% АМХ - 3М | ООД | Велико Търново | Действащ Съдружник
4 40.00% МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИКА ПЛЮС | ООД | Велико Търново | Действащ Съдружник
5 20.00% САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИКА - Д - Р МИРОСЛАВ КАРАМЕЛСКИ | ООД | Велико Търново | Действащ Съдружник
6 20.00% САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИЦИНСКА - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИКА | ООД | Велико Търново | Действащ Съдружник
7 16.00% ЕЛЕНАМЕД | ООД | Елена | Замразен Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 33 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата дял съдружник в дружество
60% ИЛОНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИЦИНСКА - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИКА
60% ИЛОНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИКА - Д - Р МИРОСЛАВ КАРАМЕЛСКИ
40% МИРОСЛАВ МИТКОВ КАРАМЕЛСКИ САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 2М
40% ИЛОНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИКА ПЛЮС
40% ИЛОНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА АМХ - 3М
25% ЗОРНИЦА ХРИСТОВА ГОСПОДИНОВА ОЗАРЕНИЕ 2010
25% АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ГОСПОДИНОВ ОЗАРЕНИЕ 2010
20% МАРИАНА ВЕСЕЛИНОВА КАЗАНДЖИЕВА САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 2М
5% ЗОРНИЦА ХРИСТОВА ГОСПОДИНОВА САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИЦИНСКА - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИКА
5% МИРОСЛАВ МИРОСЛАВОВ КАРАМЕЛСКИ АМХ - 3М
5% АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ГОСПОДИНОВ САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИКА - Д - Р МИРОСЛАВ КАРАМЕЛСКИ
5% КАЛИНА МИРОСЛАВОВА КАРАМЕЛСКА САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИКА - Д - Р МИРОСЛАВ КАРАМЕЛСКИ
5% КАЛИНА МИРОСЛАВОВА КАРАМЕЛСКА САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИЦИНСКА - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИКА
5% АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ГОСПОДИНОВ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИКА ПЛЮС
5% КАЛИНА МИРОСЛАВОВА КАРАМЕЛСКА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИКА ПЛЮС
5% ЗОРНИЦА ХРИСТОВА ГОСПОДИНОВА САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИКА - Д - Р МИРОСЛАВ КАРАМЕЛСКИ
5% АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ГОСПОДИНОВ АМХ - 3М
5% МИРОСЛАВ МИРОСЛАВОВ КАРАМЕЛСКИ САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИКА - Д - Р МИРОСЛАВ КАРАМЕЛСКИ
5% КАЛИНА МИРОСЛАВОВА КАРАМЕЛСКА АМХ - 3М
5% АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ГОСПОДИНОВ САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИЦИНСКА - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИКА
5% МИРОСЛАВ МИРОСЛАВОВ КАРАМЕЛСКИ САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИЦИНСКА - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИКА
5% ЗОРНИЦА ХРИСТОВА ГОСПОДИНОВА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИКА ПЛЮС
5% ЗОРНИЦА ХРИСТОВА ГОСПОДИНОВА АМХ - 3М
5% МИРОСЛАВ МИРОСЛАВОВ КАРАМЕЛСКИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИКА ПЛЮС
20% ПЕТКО НИКОЛОВ ТИТЕВ ЕЛЕНАМЕД
18% ЕЛЕНА ПЕТРОВА ГЕНЧЕВА - ПЕТРОВА ЕЛЕНАМЕД
10% НИНА ТОМОВА ТИТЕВА ЕЛЕНАМЕД
6% НИКОЛАЙ ПЕТРОВ БРАЙНОВ ЕЛЕНАМЕД
6% ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ЖЕЗАНОВ ЕЛЕНАМЕД
6% РУМЯНА НИКОЛОВА ВОЙНОВА ЕЛЕНАМЕД
6% СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА - ВАСИЛЕВА ЕЛЕНАМЕД
6% КРАСИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ ЕЛЕНАМЕД
6% ХРИСТО ХРИСТОВ ВОЙНОВ ЕЛЕНАМЕД