МАРТИН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

Представляващ във - 4 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 | АД | София | Действащ Представител
2 КОНТУРГЛОБАЛ ОПЕРЕЙШЪНС БЪЛГАРИЯ | АД | Медникарово | Действащ Представител
3 НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ | ЕАД | София | Действащ Представител
4 АЛПИК ЕНЕРДЖИ СЕ - КЛОН БЪЛГАРИЯ | КЧТ | София | Закриване на клон на чуждестранния търговец Представител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 4 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
2 КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 | АД | София | Действащ Съвет на директорите
3 КОНТУРГЛОБАЛ ОПЕРЕЙШЪНС БЪЛГАРИЯ | АД | Медникарово | Действащ Съвет на директорите
4 НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ | ЕАД | София | Действащ Съвет на директорите