МАРТИН РАЙХЛЕ

Действителен Собственик във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 Р И М БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
2 Р И М БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
3 РАЙХЛЕ И ДЕ - МАСАРИ БЪЛГАРИЯ ПРЪДАКШЪН | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол