МИХАЕЛА ПЛАМЕНОВА ПЕНЧЕВА

Представляващ във - 6 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 КОРОНА МПМ | ООД | Варна | Действащ Управител
2 МАГ 70 | ООД | Варна | Действащ Управител
3 МАГНЕТИК СТАР | ЕООД | Варна | Действащ Управител
4 СЕКЪНД БЪРД | ЕООД | Варна | Действащ Управител
5 МИШЕЛ МПМ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
6 ХЕЛЕНА 70 | ЕООД | Варна | Замразен Управител

Собственост във - 6 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% СЕКЪНД БЪРД | ЕООД | Варна | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 100.00% МАГНЕТИК СТАР | ЕООД | Варна | Действащ Едноличен собственик на капитала
3 50.00% МАГ 70 | ООД | Варна | Действащ Съдружник
4 50.00% КОРОНА МПМ | ООД | Варна | Действащ Съдружник
5 100.00% ХЕЛЕНА 70 | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
6 100.00% МИШЕЛ МПМ | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала

Понастоящем в съдружие със: 2 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.