МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ

Представляващ във - 4 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ЕКВАТОР | ЕООД | Бургас | Действащ Управител
2 ЕКВАТОР - МИХАИЛ ЯНЕВ | ЕТ | Бургас | Действащ Управител
3 КЛОН СОФИЯ | клон | София | Действащ Управител
4 ЗК СДРУЖЕНИЕ | Кооперация | Росен | Прекратяване на търговската дейност Ликвидатор

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ЕКВАТОР - МИХАИЛ ЯНЕВ | ЕТ | Бургас | Действащ Физическо лице търговец
2 100.00% ЕКВАТОР | ЕООД | Бургас | Действащ Едноличен собственик на капитала