МИЛЕН МИХАЙЛОВ ПЕТКОВ

Представляващ във - 5 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БРАМА | ООД | Габрово | Действащ Управител
2 ВИВА - БРАВО | ЕООД | Габрово | Действащ Управител
3 М5 | ЕООД | Габрово | Действащ Управител
4 РУСГАЗ | ООД | Павликени | Действащ Управител
5 ВИВА БРАВО - МИЛЕН ПЕТКОВ | ЕТ | Габрово | Замразен Управител

Собственост във - 6 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% М5 | ЕООД | Габрово | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 100.00% ВИВА - БРАВО | ЕООД | Габрово | Действащ Едноличен собственик на капитала
3 47.50% РУСГАЗ | ООД | Павликени | Действащ Съдружник
4 33.00% БРАМА | ООД | Габрово | Действащ Съдружник
5 100.00% ВИВА БРАВО - МИЛЕН ПЕТКОВ | ЕТ | Габрово | Замразен Физическо лице търговец
6 33.00% БРАМА - 97 | ООД | Габрово | Замразен Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 6 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.