МИЛЕНА САШЕВА АТАНАСОВА

Лицето се среща в Търговския Регистър и със следните имена:

МИЛЕНА САШЕВА АТАНАСОВА, МИЛЕНА САШЕВА ДИМИТРОВА

Представляващ във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БОРНАЛИ | ООД | Трявна | Действащ Управител
2 МОРТАЛИ | ООД | Дряново | Действащ Управител

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 50.00% БОРНАЛИ | ООД | Трявна | Действащ Съдружник
2 24.00% МОРТАЛИ | ООД | Дряново | Действащ Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 4 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.