МИЛИЦА МИРЧЕВА ТОДОРОВА

Собственост във - 1 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 0.10% РЗ ОВЕЧ | ООД | Провадия | Прекратяване на търговската дейност Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 300 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата дял съдружник в дружество
2,50% ГАЛИНА СПАСОВА АТАНАСОВА РЗ ОВЕЧ
2% ЯНЧО ТОДОРОВ ТОДОРОВ РЗ ОВЕЧ
0,50% МИХАИЛ САВОВ МИХОВ РЗ ОВЕЧ
0,50% ПЕТРАНКА МИХОВА ЯНКОВА РЗ ОВЕЧ
0,50% НИКОЛАЙ ДРАГНЕВ НИКОЛОВ РЗ ОВЕЧ
0,50% ХРИСТО КЪНЧЕВ ТИХОВ РЗ ОВЕЧ
0,40% КРЪСТЮ ЙОРДАНОВ КАМБУРОВ РЗ ОВЕЧ
0,20% КАЛОЯН ЖЕЛЕВ КАЛЧЕВ РЗ ОВЕЧ
0,20% ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ КИРЧЕВ РЗ ОВЕЧ
0,20% НИКОЛА АТАНАСОВ МИТЕВ РЗ ОВЕЧ
0,20% ДИМИТРИНКА ИВАНОВА МИТЕВА РЗ ОВЕЧ
0,20% КАПКА ДОБРЕВА КИРЧЕВА РЗ ОВЕЧ
0,20% ПЕТЮ ДИМОВ ПЕТРОВ РЗ ОВЕЧ
0,20% РАДКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% АНИ ХРИСТОВА ХРИСТОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% СИЙКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% КРАСИМИРА ТОДОРОВА КАЛЧЕВА РЗ ОВЕЧ
0,10% ГЕНКО АСЕНОВ КОНАКОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% СЛАВЧО КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% ГАЛИНА ТОДОРОВА ФЪРГОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% МАРИЯ СТЕФАНОВА ЯНАКИЕВА РЗ ОВЕЧ
0,10% ИЛИЯ ДИМИТРОВ ДИМОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% НЕДЕЛЧО ИВАНОВ НЕДЕЛЧЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% АЛЕКСИ ПЕТРОВ ИВАНОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% НЕДЯЛКА ИЛИЕВА НИКОЛОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% СТЕФКА КОСТАДИНОВА СТОЙКОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% ПЕТРАНКА АТАНАСОВА ПЕТРОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% ЛИЧО МИТЕВ МАРИНОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% АНАТОЛИЙ ИВАНОВ ФИЛЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ВЕСЕЛИН ФИЛЕВ ФИЛЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ВАСИЛКА КОСТОВА ЙОРДАНОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% КАТЯ АРНАУДОВА СЕМОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% МАРИЙКА ТАШКОВА ПАНАЙОТОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% ЯНКО ГЕОРГИЕВ ДЕМИРОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% МИТКО САНДЕВ КОСТОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА ИВАНОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% КРАСИМИР СТОЯНОВ МИХАЛЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% КИРЧО МИНЧЕВ ЛИЛОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ДИМИТЪР КРЪСТЕВ МИТЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ПЕТРАНКА КОСТАДИНОВА КОЖУХАРОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% ДОБРИ КИРЧЕВ ТУНЧЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% СТЕФКО БОНЧЕВ ВАСИЛЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% КОСТАДИН ВЪЛЧЕВ КОСТОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% НИКОЛАЙ МИТЕВ ВЕЛИКОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ИВАН ИЛИЕВ КОСТОДИНОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ЗДРАВКО ДИМОВ ЗЛАТЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ГАНКА ИЛИЕВА НЕНКОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ЮЛИЯНА САВОВА АНГЕЛОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% ПЕНЧО АТАНАСОВ АТАНАСОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ДИМИТЪР ТОДОРОВ ТОДОРОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% КЪНЧО ИВАНОВ ИВАНОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ПЛАМЕН СТАМЕНОВ КРЪСТЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ВЕСЕЛИН ТЕОДОСИЕВ КРЪСТЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ БОЖКОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% НИКОЛЧО СТОЯНОВ НИКОЛОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% МАРИН ГЕОРГИЕВ ЦВЕТАНОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% БИСЕР МАРИНОВ АСЕНОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ТОДОР СЛАВОВ ТОДОРОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% НЕДЕЛЧО ПЕТКОВ СТОЙКОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ТОДОР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ЙОРДАН КИРОВ КОЛЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ЗЛАТКА ЦВЕТАНОВА ВЪЛЧЕВА РЗ ОВЕЧ
0,10% НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% РЕДЖЕБ ШАБАНОВ ИСМАИЛОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% КРЪСТЮ ЖЕЧЕВ ЖЕЧЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ПЕТЪР ДИМИТРОВ ГОСПОДИНОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ЗЛАТИ ГЕРЧЕВ ТОДОРОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% КАЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% КРАСИМИР НЕНЧЕВ ЯНКОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% НЕДЯЛКА ПАНАЙОТОВА БУТРАКОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% ИЛИЯН КАМЕНОВ ХИСАРОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ПАВЕЛ ИВАНОВ МИНЧЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ХРИСТО ТОДОРОВ ВЪЛЧЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ИЛИЙЧО КИРЯКОВ ХРИСТОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% НАТАЛИЯ ЖИВКОВА ГЕОРГИЕВА РЗ ОВЕЧ
0,10% МИНКО ИЛИЕВ МИНКОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ГЕНАДИ ЮЛИЯНОВ ИВАНОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% СВЕТЛЮ НЕДКОВ АНГЕЛОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% МИЛАНКА КИРИЛОВА ТОДОРОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% ИСМАИЛ САИДОВ САЛИЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ГАЛИН ЖЕЧЕВ ЖЕЧЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% БИСЕРКА ИВАНОВА АЛЕКСИЕВА РЗ ОВЕЧ
0,10% ДАРА ГЕОРГИЕВА ЖЕЧЕВА РЗ ОВЕЧ
0,10% АЛЯЙДИН АХМЕДОВ РЮСТЕМОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ТОДОР ВЛАДОВ ДОБРЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ЮЛИЯ АСЕНОВА ТОДОРОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% ДИМО ИЛИЕВ ИЛИЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ЙОРДАНКА МИХАЙЛОВА ТИХОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% ВЕСЕЛИН МАРИНОВ ЛАЗАРОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ХРИСТО ТОДОРОВ ХРИСТОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ЕЛЕНКА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА РЗ ОВЕЧ
0,10% ВЪЛЧО ПЕНЕВ ВЪЛЧЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ИВАН НЕДЕЛЧЕВ НИКОЛОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% АЛИ ЮСЕИНОВ ЮСЕИНОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ПАНАЙОТ СТОЯНОВ ПАНАЙОТОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ИВАН ИЛИЕВ ИЛИЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% НЕДЕЛЧО СТОЙЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% РУМЕН СТОЯНОВ РАДЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ДРАГОМИР НИКОЛОВ ФИЛЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ПЛАМЕН СТОЯНОВ ДИНКОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ЖЕЧО ДИМИТРОВ ЖЕЧЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ДИМКА ЯНКОВА ИВАНОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% АТАНАС ПЕТКОВ НЕДЕЛЧЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% СТЕФАН ПАВЛОВ СТАНЧЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ДИМИТЪР ИВАНОВ ХРИСТОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% АЛЕН АСЕНОВ ДЕМЕРДЖИЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% РОСЕН СТОЯНОВ СТОЯНОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ХРИСТО ГЕРОВ ВАНГЕЛОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% АНГЕЛ ЩЕРЕВ АНГЕЛОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ИВЕЛИНА ГАНЕВА ПАРАСКЕВОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% ГАНКА ПЕНЕВА КАЛЧЕВА РЗ ОВЕЧ
0,10% СТОЯН САВОВ АНГЕЛОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% НЕДЕЛЧО СТАНЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% АЛЕКСАНДЪР МИРЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% МАРИЯНА ДИМИТРОВА СУЛТАНОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% ГАЛЯ КУРТЕВА ТАШЕВА РЗ ОВЕЧ
0,10% ВЕНЕЛИН ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕТКОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ЙОРДАН АТАНАСОВ ТОДОРОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% СВИЛЕНА ХРИСТОФОРОВА САМУИЛОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% МАРГАРИТА КИРИЛОВА МИНЧЕВА РЗ ОВЕЧ
0,10% ТОДОР ПЕТКОВ НАЙДЕНОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ДИЯН СИМЕОНОВ СТАНЧЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ИСМАИЛ ИБРЯМ ИСМАИЛ РЗ ОВЕЧ
0,10% ВЕСЕЛ АТАНАСОВ ВЪЛЧЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ТИХОМИР НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ЙОРДАН АТАНАСОВ ХРИСТОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ГАЛИНА СТОЙКОВА ВЪЛЧЕВА РЗ ОВЕЧ
0,10% ДОБРИН ЯНЧЕВ ДОБРЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% АНИ ЗЛАТКОВА МИХАЙЛОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% КАМЕН РАЛЧЕВ КОСТАДИНОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ТИХОМИР АСЕНОВ ТОДОРОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% НАДЕЖДА ИВАНОВА ГРУЕВА РЗ ОВЕЧ
0,10% ГАНЧО ДИМИТРОВ РАЙЧЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% СТОЯНКА КИРЧЕВА ВАНГЕЛОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% КУНЧО СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% КРАСИМИР ТОДОРОВ ЯНЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ДАРИНКА КУНЕВА ВИЧЕВА РЗ ОВЕЧ
0,10% ВЕСЕЛИН ТРИФОНОВ КУРТЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ТОДОР КИРЧЕВ ЦОНКОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ЗЛАТИН ТРЕНДАФИЛОВ АТАНАСОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% СТАНКА ВАСИЛЕВА КОСТОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НИКОЛОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% НИКОЛАЙ ХРИСТОВ НИКОЛОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% СВЕТОСЛАВ ТОДОРОВ НИКОЛОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% КАМЕН АНДРЕЕВ КРЪСТЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ТОДОРКА РАДЕВА ВЪЛЧАНОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% СНЕЖА НЕДЕЛЧЕВА АНДОНОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% СВЕТОСЛАВ ГОРАНОВ ДИМИТРОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ТИХОМИР ТОДОРОВ ТАШКОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% БОРИС ТОНЕВ МАРИНОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% СТЕЛИЯНА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% НИКО ИВАНОВ НИКОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% РАДКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% КРАСИМИР ТРИФОНОВ ХАРИЗАНОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% СИЛВИЯ АСЕНОВА МАНЧЕВА РЗ ОВЕЧ
0,10% ПЕТЪР ПЕТРОВ СТОЯНОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ЛЮБЕН ИВАНОВ НИКОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ИЛИЯН МАРИНОВ МАРИНОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% РУСКА ИЛИЕВА ТОДОРОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% АТАНАС НИКОЛОВ АТАНАСОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ЦВЕТАН ХРИСТОВ КЪНЧЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ПЕПА ИВАНОВА ДЕМИРОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% ЗОЯ ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% ЖАНЕТА ИВАНОВА ЯНКОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% МАРГАРИТА ИВАНОВА РАДУШЕВА РЗ ОВЕЧ
0,10% ДОБРИН РУСЕВ АТАНАСОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% АНАСТАС НИКОЛОВ АНАСТАСОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ЖЕКО СТЕФАНОВ МИХАЛЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ИЛИЯН ИВАНОВ ИЛИЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ДИМИТЪР ВЪЛЕВ ПЕТРОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% НИКОЛАЙ ТЕНЕВ ТЕНЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ДИМКА РАДЕВА ТОДОРОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% ХРИСТИЯН ЯНИСЛАВОВ СТАНИСЛАВОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ТАТЯНА ИВАНОВА ХРИСТОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% ГЕОРГИ ФИЛЕВ ГЕОРГИЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ЖИВКО ВИЧЕВ СЕМОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% КРАСИМИР САВОВ МИТЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% МИТКО АТАНАСОВ БОЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ТОШКО КОСТАДИНОВ ТОДОРОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% СТАМЕН КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ЗДРАВКО ПЕНЧЕВ КОСТАДИНОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ГЕОРГИ ЯНЕВ ГЕОРГИЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ИВАН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% МЛАДЕН КОСТАДИНОВ МАРИНОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ГАНЧО ЖЕКОВ ГАНЧЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ЖИВКО ИЛИЕВ ЖЕКОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ГУНЧО ТОДОРОВ ГРУЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% КАЛИНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% КРАСИМИРА СЛАВОВА СТОЯНОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% ИВАН НИКОЛОВ МИНЧЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ВАЛЕРИ ХРИСТОВ СТОЙКОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ПЕТЯ ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% ИВАНКА ЙОРДАНОВА КРЪСТЕВА РЗ ОВЕЧ
0,10% ЖИВКО ИЛИЕВ ВЪЛЧЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ГЕОРГИ ХРИСТОВ ВАНГЕЛОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% КРАСИМИР МАРИНОВ КОСТАДИНОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ВАЛЕНТИНА НЕНОВА КРЪСТЕВА РЗ ОВЕЧ
0,10% МЛАДЕН РАДЕВ НЕДЕЛЧЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ЕМИЛ ХАДЖИЕВ УЗУНОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% КРАСИМИР КАЛЧЕВ АТАНАСОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ДИМИТЪР ПЕТКОВ МИТЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% АТАНАС ЙОРДАНОВ МИТЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% НИКОЛАЙ БОРИСОВ БАЛИНОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% КРАСИМИР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ПЛАМЕН КУНЧЕВ ПЕТРОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% НИКОЛАЙ ЛАЗАРОВ МАРИНОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% МЛАДЕН ТРИФОНОВ ЙОРДАНОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ГЕОРГИ ПЕНЕВ ГЕОРГИЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% СНЕЖАНКА КИРИЛОВА ДРАГОЕВА РЗ ОВЕЧ
0,10% МИЛЕН СВИЛЕНОВ СТОЯНОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ХРИСТИНКА ДРАГАНОВА БАЛИНОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% НИКОЛАЙ ХРИСТОВ КОЛЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ТОДОРКА БОГДАНОВА ХРИСТОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% ЕДИЯ АЛИЕВА ИСМАИЛОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% ЮЛИЯ ПЕНКОВА СТОЙКОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% ИЛИЯ ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% СВЕТОСЛАВ АЛДИНОВ СТОЯНОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЗАХАРИЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% КРЪСТЮ ДИМОВ ПЕЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ФИЛЮ ДИМОВ ФИЛЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ЖИВКО ТОДОРОВ ЖЕКОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ТОДОР ДОБРЕВ ТОДОРОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ НОВАКОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% РОСЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% НАЙДЕН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% НЕНКО ИВАНОВ НЕНКОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ИВАНКА ПЕНЧЕВА ВЪЛЧЕВА РЗ ОВЕЧ
0,10% НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ПЕТЪР ВАСИЛЕВ СИДЕРОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ПЛАМЕН РАДЕВ ЙОРДАНОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% СТОЯНКА ДИМОВА АТАНАСОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% КИРИЛ КРЪСТЕВ ДОНЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ЗДРАВКО СТЕФАНОВ ХРИСТОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% АНГЕЛИНА ИВАНОВА ТАСЕВА РЗ ОВЕЧ
0,10% ГИНКА ПЕНЧЕВА РАЙЧЕВА РЗ ОВЕЧ
0,10% КРАСИМИР АКСЕНТИЕВ МАКАРИЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ДИМИТЪР ЯНАКИЕВ ДИМИТРОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% БИСЕРКА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% МЛАДЕН ЖЕЛЕЗОВ МАРИНОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% КИРИЛ СТЕФАНОВ ХРИСТОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ЖЕНИ НИКОЛОВА ПЕЙЧЕВА РЗ ОВЕЧ
0,10% МАРИЯНА ПЕТРОВА ВИДЕНОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% НАТАШКА ГОРАНОВА ДИМИТРОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% ИВАН ГЕОРГИЕВ БЛИЗНАКОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% КРАСИМИР РУСЕВ КОСТАДИНОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ГАЛИН АНДОНОВ ДИМИТРОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ПЛАМЕН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ПЛАМЕН ТОДОРОВ СЛАВОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ВЕСЕЛИН ЯНЧЕВ ВЪЛЧЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% НЕНКО ДИМИТРОВ НЕДЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ИВАН ИВАНОВ АНДОНОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% СВЕТОСЛАВ ПЛАМЕНОВ НЕНКОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% КАДРИЕ МУСТАФОВА ТАИРОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% ВЛАДИСЛАВ ИВЕЛИНОВ ИЛИЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВ САМУИЛОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ДАРИНА ГЕОРГИЕВА ЗЛАТЕВА РЗ ОВЕЧ
0,10% ХРИСТО МИРЧЕВ ХРИСТОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% НАТАЛИЯ ХРИСТОВА МИТЕВА РЗ ОВЕЧ
0,10% ИВАН МИЛАНОВ ИВАНОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% МАРИН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ДИМЧО ЙОРДАНОВ КОСТОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ЙОРДАН ИВАНОВ АТАНАСОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% МИТКО КОСТАДИНОВ СТОИЛОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ЖИВКО ГОРАНОВ МИХАЛЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛОВ ЯНАКИЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ДОНКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% КРАСИМИР СТОЯНОВ КУРТЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ДАНИЕЛА ДЯНКОВА ГЕОРГИЕВА РЗ ОВЕЧ
0,10% НЕЛКО НИКОЛАЕВ НЕДЕЛЧЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ИЛИЯ ТОДОРОВ ПЕТРОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ФИЛЮ ВЕСЕЛИНОВ ФИЛЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ДОНКО ПЕТРОВ ДАЧЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ДЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА БОРАНОВА РЗ ОВЕЧ
0,10% КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% КОСТА ИВАНОВ ПОПОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% РАЙЧО ГЕОРГИЕВ РАЙЧЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ПЕНКА ВАСИЛЕВА ДАЧЕВА РЗ ОВЕЧ
0,10% ИЛИЯН СТЕФАНОВ ХРИСТОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ИВАН СИМЕОНОВ ИВАНОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЗЛАТЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ЯНИСЛАВ ИВАНОВ НИКОЛОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% СТЕЛИЯН НИКОЛЧЕВ СТОЯНОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ДРАГАНЧО ТОДОРОВ ДРАГОЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% НАЧКО ВЕЛИКОВ НАЧЕВ РЗ ОВЕЧ
0,10% ЮЛИЯН МИЛКОВ ИВАНОВ РЗ ОВЕЧ
0,10% МЕХМЕД АХМЕД СЕЛИМ РЗ ОВЕЧ