МИЛКО АЛОНЦОВ ДЕЛЯНИН

Представляващ във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 МИЛКО ДЕЛЯНИН | ЕТ | Раковски | Замразен Управител
2 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ГЕНЕРАЛ НИКОЛАЕВО | Кооперация | Раковски | Прекратяване на търговската дейност Ликвидатор

Собственост във - 1 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% МИЛКО ДЕЛЯНИН | ЕТ | Раковски | Замразен Физическо лице търговец

Действителен Собственик във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ФРУТ ЛОГИСТИК | ООД | Пловдив | Действащ Действителен собственик, физическо лице