МИЛКО ХРИСТОВ КЕСАРОВСКИ

Представляващ във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 СИЛИСТРЕНСКА ТЪРГОВСКО - ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА | Сдружение | Силистра | Действащ Председател
2 ФАЗЕРИНВЕСТ | АД | Силистра | Действащ Представител
3 ФАЗЕРЛЕС | АД | Силистра | Действащ Представител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 СИЛИСТРЕНСКА ТЪРГОВСКО - ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА | Сдружение | Силистра | Действащ Управителен съвет
2 ФАЗЕРИНВЕСТ | АД | Силистра | Действащ Съвет на директорите
3 ФАЗЕРЛЕС | АД | Силистра | Действащ Съвет на директорите

Собственост във - 1 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 3.16% ФАЗЕРИНВЕСТ | АД | Силистра | Действащ Акционер

Понастоящем в съдружие със: 21 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата дял съдружник в дружество
5,86% АНТОН ЛЮБЕНОВ ТУЛЕВ ФАЗЕРИНВЕСТ
4,38% МАНОЛ ИВАНОВ ТОДОРОВ ФАЗЕРИНВЕСТ
3,90% ЗЛАТИ ПЕТРОВ ДРАГАНОВ ФАЗЕРИНВЕСТ
3,16% СТОЯНКА СТАНЕВА НАРЛЕВА ФАЗЕРИНВЕСТ
3,16% БЕЛЮ ИВАНОВ НАРЛЕВ ФАЗЕРИНВЕСТ
2,79% ГИНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА ФАЗЕРИНВЕСТ
1,77% ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ТУЛЕВА ФАЗЕРИНВЕСТ
1,64% ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ТАГАРОВ ФАЗЕРИНВЕСТ
1,40% ТОДОР БОРИСОВ НАНОВСКИ ФАЗЕРИНВЕСТ
1,38% МАРИЯ КОСТАДИНОВА АВРОНИЕВА ФАЗЕРИНВЕСТ
1,27% ВЕЛИЧКА ИВАНОВА БОРИСОВА ФАЗЕРИНВЕСТ
1,12% РУМЕН ВЕСЕЛИНОВ АНГЕЛОВ ФАЗЕРИНВЕСТ
1,05% ЙОРДАНКА НЕЙКОВА ДИМИТРОВА ФАЗЕРИНВЕСТ
1,01% НИКОЛАЙ СТОЯНОВ - 59 ФАЗЕРИНВЕСТ
1,01% ВАНУШКА РУСЕВА ТОДОРОВА ФАЗЕРИНВЕСТ
0,99% ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ПЕЙКОВ ФАЗЕРИНВЕСТ
0,87% МАРИЯНА СТАНЧЕВА СТАНЧЕВА ФАЗЕРИНВЕСТ
0,85% АНГЕЛ ИВАНОВ МАРИНОВ ФАЗЕРИНВЕСТ
0,84% МИЧО НЕДЕЛЧЕВ ХРИСТОВ ФАЗЕРИНВЕСТ
0,06% ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРИЯ СИЛИСТРА ООД ФАЗЕРИНВЕСТ
0,01% ФАЗЕРИНВЕСТ АД ФАЗЕРИНВЕСТ