МИНКО ТАНЕВ МИНЧЕВ

Представляващ във - 5 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 НОВА ГРУП 2018 | ООД | Нова Загора | Действащ Управител
2 СОРИКО | ООД | Нова Загора | Действащ Управител
3 ЕКО ТРЕЙД | ЕООД | Нова Загора | Замразен Управител
4 КОРП - КО | ДЗЗД | гр. Нова Загора | Замразен управляващ
5 ХЕБИКОМП | ООД | Нова Загора | Замразен Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 СДРУЖЕНИЕ ФУТБОЛЕН КЛУБ ЗАГОРЕЦ | Сдружение | Нова Загора | Действащ Управителен съвет

Собственост във - 6 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 95.00% СОРИКО | ООД | Нова Загора | Действащ Съдружник
2 66.00% НОВА ТРАНС - 10 | ООД | Нова Загора | Действащ Съдружник
3 33.33% МДМ РИТЕЙЛ ПРОПЪРТИ | ООД | Сливен | Действащ Съдружник
4 100.00% ЕКО ТРЕЙД | ЕООД | Нова Загора | Замразен Едноличен собственик на капитала
5 12.00% ХЕБИКОМП | ООД | Нова Загора | Замразен Съдружник
6 1.96% НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ | АД | София | Замразен Акционер

Действителен Собственик във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 НОВА ГРУП 2018 | ООД | Нова Загора | Действащ Действителен собственик, физическо лице

Понастоящем в съдружие със: 43 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата дял съдружник в дружество
34% ИЛИАН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ НОВА ТРАНС - 10
33,33% МАРТИН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ МДМ РИТЕЙЛ ПРОПЪРТИ
33,33% ДИМИТЪР ПЕНЧЕВ ГОЧЕВ МДМ РИТЕЙЛ ПРОПЪРТИ
5% ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ СОРИКО
26% ХАРАЛД РИЧАРД КУБИК ХЕБИКОМП
26% УВЕ ЙОЗЕФ САГУРНА ХЕБИКОМП
26% ФРИДРИХ АРТЪР МАНФРЕД РОСБЕРГ ХЕБИКОМП
24,31% ЕРГИН МЮМЮН ЕМИН НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ
10% ПАВЕЛ БУДИКЯНОВ ХЕБИКОМП
5,10% ДИМИТЪР ПЕТРОВ БАРЪМОВ НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ
5,10% КОСТАДИН БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ
5,10% МЕРАЛ ЕРГИН ЕМИН НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ
5,10% ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ АТАНАСОВ НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ
5,10% ИЛКО ИЛИЯНОВ ИСКРЕНОВ НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ
5,10% СТЕФАН НЕВЕНОВ ХАДЖИЕВ НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ
5,10% МЮМИН ЕРГИН ЕМИН НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ
4,12% СТЕФАН ИСКРЕНОВ МОЛЛОВ НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ
3,14% ПЕТЪР ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ
3,14% ГЕОРГИ КИРОВ ГЕОРГИЕВ НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ
1,96% СТАНИМИР ВИКТОРОВ КАЙТАЗКИ НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ
1,96% МЮНЮР ФИКРЕТ ХЮСМЕН НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ
1,96% ИВАН НЕЙКОВ НЕЙКОВ НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ
1,96% НАНЬО ТАНЕВ НАНЕВ НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ
1,96% АНТОАНИНА КИРИЛОВА БЛАГОЕВА НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ
1,96% ВИЛИ ИВАНОВ ГЪЛЪБОВ НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ
1,96% СВЕТЛИН СТАНЧЕВ НЕЙНСКИ НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ
1,96% ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ МАНОВ НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ
1,96% ВАЛЕНТИН ВЪЛЕВ МИТЕВ НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ
1,96% ЕНЧО КОЛЕВ КОСЕВ НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ
1,18% ДИМИТЪР ЖИВКОВ АНГЕЛОВ НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ
1,18% ИВАЙЛО ПЕТКОВ УЗУНОВ НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ
1,18% ИВАН ВАСИЛЕВ ТОШЕВ НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ
1,18% ЕЛЕОНОРА ИВАНОВА НЕГУЛОВА НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ
0,59% ТАТЯНА ЦОНЕВА ТОДОРОВА НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ
0,59% БОЯН АТАНАСОВ ХИТРОВ НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ
0,39% ЦВЕТОЗАР СТОЯНОВ АТАНАСОВ НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ
0,39% КРАСИМИР ЗДРАВКОВ ТЕНЕВ НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ
0,39% ДИМИТЪР КИРИЛОВ ЕНЧЕВ НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ
0,20% АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ
0,20% СДРУЖЕНИЕ ИНСТИТУТ ЗА МЕСТНО И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ
0,20% НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ
0,20% СДРУЖЕНИЕ СЪЮЗ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ - БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ
0,20% СДРУЖЕНИЕ ЕВЕТ НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ