МОМЧИЛ ВЕКИЛОВ ВАНОВ

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АЙ СИ ДЖИ БИ | АД | София | Действащ Надзорен съвет
2 НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ | ЕАД | София | Действащ Съвет на директорите