МОНИКА ВАСИЛЕ

Представляващ във - 27 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 КОМАН ЛОДЖИСТИК | ЕООД | Русе | Действащ Управител
2 УЕ АДВАНСМЪНТИНГ ИМПЕКС | ЕООД | Русе | Действащ Управител
3 УЕ АУТО ТЕХНИКЪЛ ПРОД | ЕООД | Русе | Действащ Управител
4 УЕ БИО ЕНЕРДЖИ ПРОД | ЕООД | Русе | Действащ Управител
5 УЕ ГРУП ТРЕЙД ПРОД | ЕООД | Русе | Действащ Управител
6 УЕ ГУУД ИМПЕКС | ЕООД | Русе | Действащ Управител
7 УЕ ДЕЙНТИНЕС ИМПЕКС | ЕООД | Русе | Действащ Управител
8 УЕ ДЖЕНЕРЪЛ ТЕХНОЛОДЖИ ПРОД | ЕООД | Русе | Действащ Управител
9 УЕ ДИГИТАЛ ИМПЕКС | ЕООД | Русе | Действащ Управител
10 УЕ ЕКСЕЛЪНТ ПЪРФОРМЪНТ | ЕООД | Русе | Действащ Управител
11 УЕ ЕНДЖИНИЪРИНГ СИСТЕМС | ЕООД | Русе | Действащ Управител
12 УЕ ЕРИА ИМПЕКС | ЕООД | Русе | Действащ Управител
13 УЕ ИНОВЕЙШЪН ТЕХНИКЪЛ | ЕООД | Русе | Действащ Управител
14 УЕ ИНТЕРМЕДИЕЙШЪН ИМПЕКС | ЕООД | Русе | Действащ Управител
15 УЕ КОМФОРТ ПРОД | ЕООД | Русе | Действащ Управител
16 УЕ КРИЕЙТЪР ИМПЕКС | ЕООД | Русе | Действащ Управител
17 УЕ КЪЛЕКШЪН МОДЕЛС ПРОД | ЕООД | Русе | Действащ Управител
18 УЕ ЛОГИСТИК ЮРЪПИЪН 2023 | ЕООД | Русе | Действащ Управител
19 УЕ МЕДИА ИМПЕКС | ЕООД | Русе | Действащ Управител
20 УЕ МЕЙКЪР ИМПЕКС | ЕООД | Русе | Действащ Управител
21 УЕ МУЛТИФУНКШЪН ИМПЕКС | ЕООД | Русе | Действащ Управител
22 УЕ ОРЕОН ПРОД | ЕООД | Русе | Действащ Управител
23 УЕ ПРАКТИС ДЕСИЖЪНС | ЕООД | Русе | Действащ Управител
24 УЕ РЕЙТИНГ ИМПЕКС | ЕООД | Русе | Действащ Управител
25 УЕ САПЛИМЪНТ ИМПЕКС | ЕООД | Русе | Действащ Управител
26 УЕ ТАЙГЪР ПРОД | ЕООД | Русе | Действащ Управител
27 УЕ УАН ИМПЕКС | ЕООД | Русе | Действащ Управител

Собственост във - 29 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% УЕ ДЖЕНЕРЪЛ ТЕХНОЛОДЖИ ПРОД | ЕООД | Русе | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 100.00% УЕ КОМФОРТ ПРОД | ЕООД | Русе | Действащ Едноличен собственик на капитала
3 100.00% УЕ ИНОВЕЙШЪН ТЕХНИКЪЛ | ЕООД | Русе | Действащ Едноличен собственик на капитала
4 100.00% УЕ ОРЕОН ПРОД | ЕООД | Русе | Действащ Едноличен собственик на капитала
5 100.00% УЕ ГУУД ИМПЕКС | ЕООД | Русе | Действащ Едноличен собственик на капитала
6 100.00% УЕ ИНТЕРМЕДИЕЙШЪН ИМПЕКС | ЕООД | Русе | Действащ Едноличен собственик на капитала
7 100.00% УЕ РЕЙТИНГ ИМПЕКС | ЕООД | Русе | Действащ Едноличен собственик на капитала
8 100.00% УЕ ПРАКТИС ДЕСИЖЪНС | ЕООД | Русе | Действащ Едноличен собственик на капитала
9 100.00% УЕ УАН ИМПЕКС | ЕООД | Русе | Действащ Едноличен собственик на капитала
10 100.00% УЕ ДИГИТАЛ ИМПЕКС | ЕООД | Русе | Действащ Едноличен собственик на капитала
11 100.00% УЕ МЕДИА ИМПЕКС | ЕООД | Русе | Действащ Едноличен собственик на капитала
12 100.00% УЕ ЕЛЕКТРОМАГНЕТИК ПРОД | ЕООД | Русе | Действащ Едноличен собственик на капитала
13 100.00% УЕ ТАЙГЪР ПРОД | ЕООД | Русе | Действащ Едноличен собственик на капитала
14 100.00% УЕ АУТО ТЕХНИКЪЛ ПРОД | ЕООД | Русе | Действащ Едноличен собственик на капитала
15 100.00% УЕ БИО ЕНЕРДЖИ ПРОД | ЕООД | Русе | Действащ Едноличен собственик на капитала
16 100.00% УЕ ЕКСЕЛЪНТ ПЪРФОРМЪНТ | ЕООД | Русе | Действащ Едноличен собственик на капитала
17 100.00% КОМАН ЛОДЖИСТИК | ЕООД | Русе | Действащ Едноличен собственик на капитала
18 100.00% УЕ ЕНДЖИНИЪРИНГ СИСТЕМС | ЕООД | Русе | Действащ Едноличен собственик на капитала
19 100.00% УЕ САПЛИМЪНТ ИМПЕКС | ЕООД | Русе | Действащ Едноличен собственик на капитала
20 100.00% УЕ МУЛТИФУНКШЪН ИМПЕКС | ЕООД | Русе | Действащ Едноличен собственик на капитала
21 100.00% УЕ ЕРИА ИМПЕКС | ЕООД | Русе | Действащ Едноличен собственик на капитала
22 100.00% УЕ МЕЙКЪР ИМПЕКС | ЕООД | Русе | Действащ Едноличен собственик на капитала
23 100.00% УЕ ЛОГИСТИК ЮРЪПИЪН 2023 | ЕООД | Русе | Действащ Едноличен собственик на капитала
24 100.00% УЕ АДВАНСМЪНТИНГ ИМПЕКС | ЕООД | Русе | Действащ Едноличен собственик на капитала
25 100.00% УЕ ГРУП ТРЕЙД ПРОД | ЕООД | Русе | Действащ Едноличен собственик на капитала
26 100.00% УЕ КРИЕЙТЪР ИМПЕКС | ЕООД | Русе | Действащ Едноличен собственик на капитала
27 100.00% УЕ КЪЛЕКШЪН МОДЕЛС ПРОД | ЕООД | Русе | Действащ Едноличен собственик на капитала
28 100.00% УЕ ДЕЙНТИНЕС ИМПЕКС | ЕООД | Русе | Действащ Едноличен собственик на капитала
29 50.00% КОНТА ПЛЮС | ООД | Русе | Действащ Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 1 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата дял съдружник в дружество
50% ИВО АЛЕКСАНДРОВ КУТОВ КОНТА ПЛЮС