МУСТАФА МУСТАФОВ АХМЕДОВ

Представляващ във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ИНОВАРИВЪР | ООД | София | Действащ Управител
2 ПРИО НАУ | ООД | София | Действащ Управител
3 ТР МАШИН ГРУП | ЕООД | София | Действащ Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ - СЪЮЗ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет

Собственост във - 4 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ТР МАШИН ГРУП | ЕООД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 76.80% ПРИО НАУ | ООД | София | Действащ Съдружник
3 45.00% ИНОВАРИВЪР | ООД | София | Действащ Съдружник
4 5.00% ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ - БЪЛГАРИЯ | ООД | София | Действащ Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 8 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.