НАУМ ЕФИМОВИЧ СИДОРЕНКО - ЧЛЕН НА УС

Лицето се среща в Търговския Регистър и със следните имена:

НАУМ ЕФИМОВИЧ СИДОРЕНКО, НАУМ ЕФИМОВИЧ СИДОРЕНКО - ЧЛЕН НА УС, СИДОРЕНКО НАУМ ЕФИМОВИЧ

Представляващ във - 10 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АЕРОГРУП | ООД | Бургас | Действащ Управител
2 БУРГАСКА ПИВОВАРНА | ЕООД | Бургас | Действащ Управител
3 ПИВОВАРНАТА | ЕООД | Бургас | Действащ Управител
4 СЕНС - БГ | ЕООД | Бургас | Действащ Управител
5 СИДОИНВЕСТ | ЕООД | Бургас | Действащ Управител
6 СИДОРЕНКО ФУДТЕХ | ЕООД | Бургас | Действащ Управител
7 СИДОРЕНКО ХОЛДИНГ | АД | Бургас | Действащ Представител
8 АРМАСТЕК БЪЛГАРИЯ | АД | Бургас | Замразен Представител
9 КОМПАРМА | ЕООД | Бургас | Замразен Управител
10 ПАКНОВА | ЕООД | Бургас | Замразен Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БУРГАСКА ТЪРГОВСКО - ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА | Сдружение | Бургас | Действащ Управителен съвет
2 СИДОРЕНКО ХОЛДИНГ | АД | Бургас | Действащ Съвет на директорите
3 АРМАСТЕК БЪЛГАРИЯ | АД | Бургас | Замразен Съвет на директорите

Собственост във - 5 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ПИВОВАРНАТА | ЕООД | Бургас | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 50.00% АЕРОГРУП | ООД | Бургас | Действащ Съдружник
3 4.39% СИДОРЕНКО ХОЛДИНГ | АД | Бургас | Действащ Акционер
4 100.00% КОМПАРМА | ЕООД | Бургас | Замразен Едноличен собственик на капитала
5 50.00% АРМАСТЕК БЪЛГАРИЯ | АД | Бургас | Замразен Акционер

Действителен Собственик във - 10 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 СИДОИНВЕСТ | ЕООД | Бургас | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
2 СИДОРЕНКО ФУДТЕХ | ЕООД | Бургас | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
3 СИДОРЕНКО ИНГРИДИЕНТС | ЕООД | Бургас | Действащ Действителен собственик, физическо лице
4 СИДОРЕНКО ИНГРИДИЕНТС | ЕООД | Бургас | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
5 ИНОВАТЕК | ЕООД | Бургас | Действащ Действителен собственик, физическо лице
6 СИДОРЕНКО ИНГРИДИЕНТС | ЕООД | Бургас | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
7 ИНОВАТЕК | ЕООД | Бургас | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
8 БРАВО ПЕЧАТНИ ТЕХНОЛОГИИ | ЕООД | Бургас | Действащ Действителен собственик, физическо лице
9 СЕНС - БГ | ЕООД | Бургас | Действащ Действителен собственик, физическо лице
10 ИНОВАТЕК | ЕООД | Бургас | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
11 БРАВО ПЕЧАТНИ ТЕХНОЛОГИИ | ЕООД | Бургас | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
12 СЕНС - БГ | ЕООД | Бургас | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
13 СИДОРЕНКО ХОЛДИНГ | АД | Бургас | Действащ Действителен собственик, физическо лице
14 БУРГАСКА ПИВОВАРНА | ЕООД | Бургас | Действащ Действителен собственик, физическо лице
15 БРАВО ПЕЧАТНИ ТЕХНОЛОГИИ | ЕООД | Бургас | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
16 СЕНС - БГ | ЕООД | Бургас | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
17 СИДОРЕНКО ХОЛДИНГ | АД | Бургас | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
18 БУРГАСКА ПИВОВАРНА | ЕООД | Бургас | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
19 СИДОИНВЕСТ | ЕООД | Бургас | Действащ Действителен собственик, физическо лице
20 СИДОРЕНКО ФУДТЕХ | ЕООД | Бургас | Действащ Действителен собственик, физическо лице
21 СИДОРЕНКО ФУДТЕХ | ЕООД | Бургас | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
22 БУРГАСКА ПИВОВАРНА | ЕООД | Бургас | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
23 СИДОИНВЕСТ | ЕООД | Бургас | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
24 ПАКНОВА | ЕООД | Бургас | Замразен Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
25 ПАКНОВА | ЕООД | Бургас | Замразен Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
26 АРМАСТЕК БЪЛГАРИЯ | АД | Бургас | Замразен Действителен собственик, физическо лице
27 АРМАСТЕК БЪЛГАРИЯ | АД | Бургас | Замразен Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
28 ПАКНОВА | ЕООД | Бургас | Замразен Действителен собственик, физическо лице

Понастоящем в съдружие със: 6 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.