НАЗ ПОЛАТ

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 50.00% ГЕО ИНВЕСТМЪНТ | ООД | Царацово | Действащ Съдружник
2 50.00% МЕП ТЕКНИК | ООД | Царацово | Действащ Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 2 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата дял съдружник в дружество
50% ДЖАН ПОЛАТ МЕП ТЕКНИК
50% ДЖАН ПОЛАТ ГЕО ИНВЕСТМЪНТ