НЕЛИ ХРИСТОВА ГЪЛЪБОВА

Представляващ във - 4 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БРАЙТ МАРКЕТИНГ РИСЪРЧ | ООД | София | Действащ Управител
2 ГЕС РИСЪРЧ | ЕООД | София | Действащ Управител
3 ЕМ СИ ЕС ЕС | ЕООД | София | Действащ Управител
4 ИНТЕГРИТИ КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС | ООД | София | Действащ Управител

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ГЕС РИСЪРЧ | ЕООД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 60.00% ИНТЕГРИТИ КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС | ООД | София | Действащ Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 2 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.