НИКОЛА АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

Представляващ във - 4 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ЕЛИТ - 2095 | ЕООД | Пловдив | Действащ Управител
2 ЕЛИТ - 95 | ЕООД | Дълбок извор | Действащ Управител
3 ЕЛИТ - МИЛК - 2000 | ЕООД | Пловдив | Действащ Управител
4 ЕСЕТРА | ЕООД | Пловдив | Действащ Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АСОЦИАЦИЯ НА МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
2 ПРОФЕСИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ВОДОПЛАВАЩИ В БЪЛГАРИЯ | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет

Собственост във - 4 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ЕЛИТ - 2095 | ЕООД | Пловдив | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 100.00% ЕЛИТ - МИЛК - 2000 | ЕООД | Пловдив | Действащ Едноличен собственик на капитала
3 100.00% ЕЛИТ - 95 | ЕООД | Дълбок извор | Действащ Едноличен собственик на капитала
4 100.00% ЕСЕТРА | ЕООД | Пловдив | Действащ Едноличен собственик на капитала