НИКОЛАЙ ИВАНОВ ВЪЛЕВ

Представляващ във - 6 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ТЕХНО - КОНСУЛТ 2000 | ЕООД | София | Действащ Управител
2 ТЕХНО - КОНСУЛТ 2014 | ЕООД | София | Действащ Управител
3 КПЦ - БИОПЛАН | ЕООД | София | Замразен Управител
4 СВ.ЕКАТЕРИНА - БГ - ФАРМАЦИЯ | ЕООД | Пазарджик | Замразен Управител
5 ТЕХНО - КОНСУЛТ 2015 | ООД | София | Замразен Управител
6 ТЕХНО КОНСУЛТ 2016 | ЕООД | София | Замразен Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ПАЗАРДЖИК СТ | АД | Пазарджик | Действащ Съвет на директорите
2 АПОТЕКС ФАРМА | АД | София | Замразен Съвет на директорите

Собственост във - 4 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ТЕХНО - КОНСУЛТ 2000 | ЕООД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 100.00% СВ.ЕКАТЕРИНА - БГ - ФАРМАЦИЯ | ЕООД | Пазарджик | Замразен Едноличен собственик на капитала
3 100.00% ТЕХНО КОНСУЛТ 2016 | ЕООД | София | Замразен Едноличен собственик на капитала
4 100.00% КПЦ - БИОПЛАН | ЕООД | София | Замразен Едноличен собственик на капитала