НИКОЛАЙ ЯНЧЕВ НИКОЛОВ

Представляващ във - 13 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БИЛДНИКС | ЕООД | Бургас | Действащ Управител
2 БЪЛГАРСКИ СТРОИТЕЛ | Фондация | София | Действащ Председател
3 ПРИМО ТУР | ООД | Приморско | Действащ Управител
4 БАЛКАН ТРАВЪЛ | ООД | Бургас | Замразен Управител
5 БТСС | ДЗЗД | гр. Бургас | Замразен управляващ
6 ДВОРАНА | ДЗЗД | гр. Бургас | Замразен управляващ
7 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА КАРНОБАТ ДЗЗД | ДЗЗД | гр. Бургас | Замразен управляващ
8 КОНСОРЦИУМ БИЛДНИКС - БСК | ДЗЗД | гр. Бургас | Замразен управляващ
9 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - БИЛДНИКС | ЕТ | Приморско | Замразен Управител
10 ОБЕДИНЕНИЕ КРАЙМОРИЕ ДЗЗД | ДЗЗД | гр. София | Замразен управляващ
11 ПАРТНЬОРИ КРАЙМОРИЕ | ДЗЗД | гр. Бургас | Замразен управляващ
12 СТАМОПОЛУ ИНВЕСТ | ООД | Бургас | Замразен Управител
13 ЯРОСЛАВЛ - 1000 | ООД | Приморско | Замразен Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БЪЛГАРСКИ СТРОИТЕЛ | Фондация | София | Действащ Управителен съвет
2 ИНДЖЕ ВОЙВОДА 2009 | Сдружение | Бургас | Действащ Управителен съвет
3 СТРОИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ | ЕАД | София | Действащ Съвет на директорите

Собственост във - 7 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% БИЛДНИКС | ЕООД | Бургас | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 50.00% ПРИМО ТУР | ООД | Приморско | Действащ Съдружник
3 100.00% НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - БИЛДНИКС | ЕТ | Приморско | Замразен Физическо лице търговец
4 50.00% БАЛКАН ТРАВЪЛ | ООД | Бургас | Замразен Съдружник
5 25.00% СТАМОПОЛУ ИНВЕСТ | ООД | Бургас | Замразен Съдружник
6 5.00% ЯРОСЛАВЛ - 1000 | ООД | Приморско | Замразен Съдружник
7 10.00% ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО 99 | ООД | Бургас | Прекратяване на търговската дейност Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 25 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата дял съдружник в дружество
50% ЦАНКА КРУМОВА НИКОЛОВА ПРИМО ТУР
50% РАДЕК НИШЕВ БАЛКАН ТРАВЪЛ
47,50% ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ ФИЛИППОВ ЯРОСЛАВЛ - 1000
47,50% АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ ВОЛКОДАЕВ ЯРОСЛАВЛ - 1000
25% КОНСТАНТИН ВИЛЕНОВИЧ ГАБАЛШВИЛИ СТАМОПОЛУ ИНВЕСТ
25% ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ГРИГОРЯН СТАМОПОЛУ ИНВЕСТ
16,50% НАТАЛИЯ СЕМЬОНОВНА КАДАРГИДЗЕ СТАМОПОЛУ ИНВЕСТ
8,50% ТИНАТИН КАХАЕВНА КАЛАНДАРИШВИЛИ СТАМОПОЛУ ИНВЕСТ
17% МАГРИОТ ЕДРЕВ ЕДРЕВ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО 99
12% ДЕСПИНА ЖЕЛЕВА ЯНЕВА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО 99
10% ДИМЧО ЖЕЛЯЗКОВ ГЕОРГИЕВ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО 99
8% МИЛЧО НЕДЕЛЧЕВ МИЛЧЕВ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО 99
8% МИНКО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО 99
5% СТАНКА НИКОЛОВА КОВЧАЗЛИЕВА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО 99
5% МАРИЯ ДИМИТРОВА ЖЕЛЕВА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО 99
5% ТОДОР РУСЕВ РУСЕВ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО 99
5% КИРО КИРКОВ ПЕТКОВ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО 99
3% ПЕТРАНКА ВЪЛЕВА ПАНАЙОТОВА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО 99
3% ТОДОРА ИВАНОВА ВЪЛЕВА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО 99
2% ГЕОРГИ СТАЙКОВ СТАЙКОВ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО 99
2% ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО 99
2% ВЕСЕЛИНКА РАДКОВА ДИМИТРОВА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО 99
1% ИВАН МАРИНОВ БОЯДЖИЕВ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО 99
1% БОНЧО ТОДОРОВ БОНЧЕВ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО 99
1% НЕДЯЛКО ПРОДАНОВ СТОЙКОВ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО 99