НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ КОНСУЛОВ

Представляващ във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ АМБРОАЗ ПАРЕ | ООД | Сливен | Действащ Управител

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 25.00% СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ АМБРОАЗ ПАРЕ | ООД | Сливен | Действащ Съдружник
2 25.00% МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АМБРОАЗ ПАРЕ - СЛИВЕН | ООД | Сливен | Действащ Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 8 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.