НИКОЛАЙ ПЕТКОВ БОГДАНОВ

Представляващ във - 4 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 МИРАЖ - 96 | ЕООД | Пловдив | Действащ Управител
2 МИРАЖ 96 - НБ | ООД | Пловдив | Действащ Управител
3 ДООР - 3 | ООД | Пловдив | Замразен Управител
4 НИК - ПЕТЪР ПАНЧЕВ - НИКОЛАЙ БОГДАНОВ | ЕТ | Пловдив | Замразен Управител

Собственост във - 4 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% МИРАЖ - 96 | ЕООД | Пловдив | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 50.00% МИРАЖ 96 - НБ | ООД | Пловдив | Действащ Съдружник
3 100.00% НИК - ПЕТЪР ПАНЧЕВ - НИКОЛАЙ БОГДАНОВ | ЕТ | Пловдив | Замразен Физическо лице търговец
4 50.00% ДООР - 3 | ООД | Пловдив | Замразен Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 2 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.