НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ТЮФЕКЧИЙСКИ

Представляващ във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ГОРА | ООД | Благоевград | Действащ Управител
2 АНТЕЙ - Н - НИКОЛАЙ ТЮФЕКЧИЙСКИ | ЕТ | Благоевград | Замразен Управител

Собственост във - 3 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 50.00% ГОРА | ООД | Благоевград | Действащ Съдружник
2 25.00% РИЛЕС | ООД | Благоевград | Действащ Съдружник
3 100.00% АНТЕЙ - Н - НИКОЛАЙ ТЮФЕКЧИЙСКИ | ЕТ | Благоевград | Замразен Физическо лице търговец

Понастоящем в съдружие със: 4 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.