НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ ТОНЧЕВ

Представляващ във - 11 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АГРОМАШИНАИМПЕКС - ШУМЕН | АД | Шумен | Действащ Представител
2 ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ШУМЕН | АД | Шумен | Действащ Представител
3 МИССИРИАН БЪЛГАРИЯ | АД | Шумен | Действащ Представител
4 НИКИ - БТ | АД | Шумен | Действащ Представител
5 ОРМЕКС ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД | ТП | гр. Шумен | развиващ дейност управляващ
6 СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА - СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС | Сдружение | гр. София | развиващ дейност управляващ
7 АД МИССИРИАН - ГЪРЦИЯ | Чуждестранно лице регистрирано по ЗДДС | гр. Шумен | Замразен управляващ
8 ГУСТАВИЯ СЪРВИСИС ЛИМИТЕД - БРИТАНСКИ ВИРЖИНСКИ ОСТРОВИ | Чуждестранно НФЛ с място на стопанска дейност | гр. Шумен | Замразен управляващ
9 ОРМЕКС ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД - КИПЪР | Чуждестранно НФЛ с място на стопанска дейност | гр. Шумен | Замразен управляващ
10 ЦЕНТЪР ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ | ООД | Шумен | Замразен Управител
11 БАЛКАНТУЗ | ООД | Шумен | В производство по ликвидация Ликвидатор

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 9 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АГРОМАШИНАИМПЕКС - ШУМЕН | АД | Шумен | Действащ Съвет на директорите
2 ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ШУМЕН | АД | Шумен | Действащ Съвет на директорите
3 ИСТ ТАБ | АД | Шумен | Действащ Съвет на директорите
4 МИССИРИАН БЪЛГАРИЯ | АД | Шумен | Действащ Съвет на директорите
5 НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПАРКОВЕ В БЪЛГАРИЯ | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
6 НИКИ - БТ | АД | Шумен | Действащ Съвет на директорите
7 СТОПАНСКА КАМАРА - ШУМЕН | Сдружение | Шумен | Действащ Управителен съвет
8 ФЕДЕРАЦИЯ ЗА ПРИЯТЕЛСТВО С НАРОДИТЕ НА РУСИЯ И ОНД | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
9 СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ТЮТЮНОТЪРГОВЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ | Сдружение | гр. София | развиващ дейност член на УС

Собственост във - 4 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 99.67% АГРОМАШИНАИМПЕКС - ШУМЕН | АД | Шумен | Действащ Акционер
2 0.76% НИКИ - БТ | АД | Шумен | Действащ Акционер
3 50.00% ЦЕНТЪР ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ | ООД | Шумен | Замразен Съдружник
4 50.00% БАЛКАНТУЗ | ООД | Шумен | В производство по ликвидация Съдружник

Действителен Собственик във - 4 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 МИССИРИАН БЪЛГАРИЯ | АД | Шумен | Действащ Действителен собственик, физическо лице
2 НИКИ - БТ | АД | Шумен | Действащ Действителен собственик, физическо лице
3 АГРОМАШИНАИМПЕКС - ШУМЕН | АД | Шумен | Действащ Действителен собственик, физическо лице
4 ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ШУМЕН | АД | Шумен | Действащ Действителен собственик, физическо лице

Понастоящем в съдружие със: 4 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.