НИКОЛАЙ ЖЕЛКОВ ЛЕКОВ

Представляващ във - 13 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 СОРТОИЗПИТВАНЕ - ДЪБЕНЕ | ООД | Дъбене | Действащ Управител
2 ТМ ФАСТ ФУУД | ЕООД | София | Действащ Управител
3 ТРАВЕЛ АДВАЙЗЪРС | ООД | София | Действащ Управител
4 СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ ВДИГАНЕ ТЕЖЕСТИ КОДИАК | Сдружение | гр. София | развиващ дейност управляващ
5 БЪЛГАРСКА ПТИЦЕВЪДНА КОМПАНИЯ | ЕООД | Копривщица | Замразен Управител
6 ГЛОРИЯ - НИКОЛАЙ ЛЕКОВ | ЕТ | Ямбол | Замразен Управител
7 КОМПАНИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ЛОВЕН ТУРИЗЪМ | АД | Велинград | Замразен Представител
8 КОМПАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИ | АД | Велинград | Замразен Представител
9 ЛЕМЪН МАРКЕТ | ЕООД | София | Замразен Управител
10 НГ 07 | ЕООД | София | Замразен Управител
11 РМД ПТИЦИ И ПТИЧИ ПРОДУКТИ | АД | Плевен | Замразен Представител
12 СИСТЕМИНЖЕНЕРИНГ | АД | Девня | Замразен Представител
13 ПТИЦИ И ПТИЧИ ПРОДУКТИ | АД | Плевен | Прекратяване на търговската дейност Ликвидатор

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 5 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 КОМПАНИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ЛОВЕН ТУРИЗЪМ | АД | Велинград | Замразен Съвет на директорите
2 КОМПАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИ | АД | Велинград | Замразен Съвет на директорите
3 РМД ПТИЦИ И ПТИЧИ ПРОДУКТИ | АД | Плевен | Замразен Съвет на директорите
4 СИСТЕМИНЖЕНЕРИНГ | АД | Девня | Замразен Съвет на директорите
5 СЮТКА | АД | Велинград | Прекратяване на търговската дейност Съвет на директорите

Собственост във - 1 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ГЛОРИЯ - НИКОЛАЙ ЛЕКОВ | ЕТ | Ямбол | Замразен Физическо лице търговец